Siirry sisältöön

Kulttuuriluotsitoiminta edistää kulttuurin saavutettavuutta

Julkaistu 17.1.2018 7.35

YTM Heidi Jäntti on tutkinut kulttuuriluotsitoiminnan vaikutuksia Tampereella. Jäntin pro gradu -työ ”Kulttuuriluotsi osallisuuden mahdollistajana? Kulttuuriluotsattujen kokemuksia Tampereella” liittyi yhteiskuntapolitiikan oppialaan ja hyväksyttiin Jyväskylän yliopistossa joulukuussa. Tutkimuksessa selvitettiin, tukeeko kulttuuriluotsitoiminta luotsattavien osallisuutta kulttuuriin ja millaisia vaikutuksia toiminnalla on luotsattujen elämään.

Kulttuuriluotsit museossa
 

Jäntti haastatteli kahdeksaa kulttuuriluotsien palveluita Tampereella käyttänyttä asiakasta. Heidän joukossaan oli myös erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, kuten mielenterveyskuntoutujia sekä päihde- ja kriminaalitaustaisia.

Tutkimuksessa havaittiin, että palvelun käyttäjien kokemukset kulttuuriluotsitoiminnasta olivat positiivisia. Luotsaus madalsi kulttuuriosallistumisen taloudellista ja sosiaalista kynnystä ja teki kulttuurin helpommin saavutettavaksi. Osallistujat tunsivat, että toiminta paransi heidän hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan. Lisäksi ryhmäluotsauksiin osallistuneet pitivät luotsaustapahtuman sosiaalisuudesta ja yhteisöllisyydestä.

Tutkimus on kokonaisuudessaan ladattavissa sähköisenä Ulkoinen linkkitäältä .


Teksti Marko Nousiainen, Eeva Kaura

Kuvat Laura Talvitie