Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki mahdollistaa Amurin alueen taloyhtiöille täydennysrakentamisen

Julkaistu 15.1.2018 16.22

Tampereen kaupunginhallitus merkitsi suunnittelun tilanteen tiedoksi ja hyväksyi Amurin yleissuunnitelman luonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi. Taloyhtiöt päättävät itsenäisesti, lähtevätkö ne tonttejansa täydennysrakentamaan.

Amurin ja Pyynikintorin alue on perinteikästä Tampereen keskustaa. Pyynikintori on historiallinen kaupunkiin saapumisen portti monine merkkirakennuksineen. Amuri on pääosin 1970-1980-luvuilla puutalokaupungin tilalle väljästi ja lähiömäisesti rakennettua kerrostaloaluetta. Alueen nykyinen kerrosala on 80 000 kerrosalaneliömetriä (kem2) ja alueella asuu 1350 asukasta.

Suunnittelualue sisältää Amurin kaupunginosien (104 ja 105) Sepänkadun, Pirkankadun, Kortelahdenkadun ja Porin radan rajaamalla alueella 30 korttelia (39-64, 74-77 ja 81-83). Korttelialueet ja rakennukset ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Rakennuskanta on peruskorjausiässä. Pohjaksi suunnittelulle alueelle on tehty kulttuuriympäristön inventointi. Alueella tarvitaan myös tilaa uusille julkisille palveluille. Niiden tarve riippuu siitä, miten täydentävän asuntorakentamisen edistyy ja asukasmäärä muuttuu.

Amuria kehitetään viihtyisänä ja laadukkaana kaupunginosana historialliset arvot huomioon ottaen. Alue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa rakentuvan raitiotielinjan vaikutuspiirissä. Amuri tarjoaa hyvän lähtökohdan kaupunkimaiselle täydennysrakentamiselle. Taidemuseon ja Amurin museokorttelin aluetta sekä Pyynikintoria ympäristöineen kehitetään kulttuuri- ja tapahtumakeskittymänä. Tulevaisuudessa alueen halki kulkee urbaani virkistysreitti Pyynikiltä uudistuvaan Särkänniemeen ja Näsijärven rannoille.

Vaihtoehtoja on hahmoteltu kahden asukatyöpajan ja alueen taloyhtiöiden haastattelujen pohjalta. joiden pohjalta kehitettiin alueen peruskonsepti ja kolme alustavaa vaihtoehtoa. Amurin yleissuunnitelman luonnos on valmisteltu kolmen luonnosvaihtoehdon ja siitä saadun palautteen pohjalta. Luonnos sisältää selvityslähtökohdat, peruskonseptin, työkalut Amurin täydennysrakentamiseen, kolmen alustavan vaihtoehdon kuvauksen sekä asukkaiden, taloyhtiöiden ja rakentajien näkemykset ja niiden pohjalta laaditun suositusvaihtoehdon (hybridi). Taloyhtiöiden suunnittelun tueksi on tehty kustannustarkastelu, joka sisältää laskurin hankkeiden taloustarkastelua varten.

Ns. hybridimalli sisältää 206 000 kem2 ja 3 400 asukasta. Llisäystä nykyiseen olisi 110 000 kem2 ja 2 000 asukasta. Liike- ja palvelutilojen lisäys olisi 14 000 kem2 pääosin Satakunnankadun varteen. Uusi liikenneratkaisu perustuu rakennetta selkeyttävään Kortelahdenkadun, Näsijärvenkadun ja Sotkankadun katukehään. Ratkaisu mahdollistaa laadukkaiden rauhallisten kävely- ja pyöräilyakselien luomisen alueelle. Pysäköintiratkaisuissa on esitetty 1000 autopaikan lisärakentamista.

Tavoitteena on ollut kytkeä Amuri kiinteämmin Tampereen keskustaan. Nykyiset ympäristön laadukkaat virkistysalueet muodostavat edelleen kaupunginosan vihreän ytimen. Ratkaisu on vaiheittain ja kortteleittain toteutettavissa.

Yleissuunnitelma on tarkoitus esitellä luonnoksena ja asettaa nähtäville kevään 2018 aikana. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2018 aikana ja se viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.


Lisätietoja

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu