Siirry sisältöön

Halkoniemen ympäristön viheralueiden suunnitelma nähtävillä

Julkaistu 15.1.2018 9.00

Lentävänniemeen, Halkoniemen sataman ympäristöön rakentuvan asuinalueen viheralueiden yleissuunnitelma on nähtävillä 31.1.2018 saakka. Näsijärven rannassa sijaitsee metsäinen Nokelanpuisto. Asuinalueen keskellä sijaitsevalta Pyhällönrannalta avautuu näkymä järvelle. Halkoniemenpuisto ympäröi satamaa ja ulottuu myös asuinalueelle: sinne on tehty uusi matonpesupaikka. Kortteleiden väliin sijoittuville viheralueille tulee puiden ja pensaiden reunustamia puistokäytäviä ja nurmikkoja.

Suunnitelma on nähtävänä 15.–31.1.2017 maastossa puistoalueella, palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B ja verkossa www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto . Puistosta suunnitelmataulu löytyy Halkoniemenrinne-nimisen kadun päästä, läheltä satama-aluetta.

Pyhällönranta sijoittuu Näsijärveä kohti laskevaan rinteeseen, josta on näkymä sataman ja järven yli Pispalan suuntaan. Puiston reunoille tulee pensas- ja puuistutuksia. Länsireunalla on Halkoniemenrinne-katu. Puiston loivahko yläosa soveltuu vapaaseen oleskeluun. Puistoa halkovan käytävän varteen sijoitetaan maisemapaikalle penkkejä oleskelua ja levähtämistä varten. Nurmirinne jatkuu hieman jyrkempänä rantaa kohti.

Sataman vieressä, Näsijärven rannalla sijaitseva Nokelanpuisto on pääosin puustoista rinnettä. Puistosta on harvennettu vanhoja kuusia, mutta puustoa täydennetään kuusi- ja mäntyistutuksilla. Puiston reunalla kulkevan Piikkilänpolun kautta on yhteys Lielahdenkadulle ja myöhemmin Niemenrannan suuntaan ja kaupungin keskustaan saakka. Lähemmäs rantaa, metsäalueelle kunnostetaan polkuja.

Halkoniemenpuisto ympäröi satama-aluetta ja ulottuu Lielahdenkadulle saakka. Sataman kylkeen, puiston reunalle on rakennettu matonpesupaikka, joka ympäröidään puu- ja pensasistutuksin. Sataman ja tonttien välinen rinne kylvetään niittynurmeksi. Puistossa säilytetään nykyistä puustoa, ja myös uusia puita istutetaan.

Puistojen viherrakentaminen aloitetaan vuonna 2018 ja työtä jatketaan, kun puistoon rajautuvat tontit ovat rakentuneet. Halkoniemen satama on nimetty Halkolahdenvalkamaksi. Satamarakenteet (paikoitusalue ja veneiden talvisäilytysalue) sekä matonpesupaikka on rakennettu vuonna 2017, tänä vuonna jatketaan vihertöillä. Asuinalueelle rakennetaan 5–7 -kerroksia kerrostaloja, ja rannemmaksi tulee myös matalampaa rakentamista.


Lisätietoja

Vanhempi erikoissuunnittelija
Marjaana Tuoriniemi
puhelin +358408062895