Siirry sisältöön

Näsikallion maanalaisen eritasoliittymän ja Amuritunnelin asemakaavoitus alkaa

Julkaistu 12.1.2018 11.31

Keskustan liikenteen sujuvoittamiseen tähtäävän maanalaisen Rantatunnelin eritasoliittymän eli Näsikallion eritasoliittymän sekä siihen liittyvän Amuritunnelin asemakaavoitus alkaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.2.2018 saakka. Asiasta järjestetään voin yleisötilaisuus torstaina 18.1.2018 Galleria Nottbeckissa Finlaysonilla osoitteessa Satakunnankatu 18.

Havainnekuva: Amurintunnelin suuaukko Satakunnankadulla
 

Nyt nähtävillä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavoituksen tavoitteista ja etenemisestä sekä tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksista. Suunnitelmasta voi jättää mielipiteitä nähtävillä olon aikana kaupungin kirjaamoon.

Maanalaisen asemakaavan suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Rantaväylän tunneliin liittyvän maanalaisen eritasoliittymän (Näsikallio) ja keskustan katuverkkoon johtavan maanalaisen kadun (Amuritunneli) rakentaminen. Hankkeessa varaudutaan myös ajoyhteyden toteuttamiseen eritasoliittymästä suunnitteilla olevaan maanlaiseen pysäköintilaitokseen (Kunkun parkki).

Näsikallion eritasoliittymään kuuluu jo rakennettu Rantaväylän tunnelin ylittävä maanalainen silta, kaksi kiertoliittymää ja neljä ramppia. Eritasoliittymän rakentamista ennakoitiin jo Rantaväylän tunnelin toteutuksessa. Ramppien alkupäät on jo louhittu ja kiertoliittymien välinen silta rakennettu.

Ajoyhteys Satakunnankadulle

Noin 700 metrin pituisen Amuritunnelin suuaukko sijoittuu Satakunnankadulle Mustanlahdenkadun ja Kortelahdenkadun väliselle katuosuudelle. Alustavan suunnitelman mukaan tunnelissa on yksi ajokaista molempiin ajosuuntiin. Sisään- ja ulosajo tunneliin tapahtuu Hämeenpuiston suunnasta/suuntaan.

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan pohjoisosassa. Asemakaava koskee maanalaista aluetta, jota rajaa pohjoisessa Paasikiventielle, lännessä Kortelahdenkatu, etelässä Satakunnankatu ja idässä Tammerkosken länsiranta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12,8 hehtaaria. Alueeseen sisältyy osia jo rakennetusta Rantaväylän tunnelista.

Suunnittelualueen yläpuolisille alueille sijoittuu kerrostalovaltaisia asuinkortteleita, puisto- ja katualueita. Maanpäälliset alueet ovat kaupungin, valtion ja yksityisten tahojen omistuksessa. Rantaväylän tunnelin maanalaisen tiealueen hallintaoikeus on tienpitäjällä (Pirkan-maan ELY-keskus).

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti 13.3.2017 hankkeen yleissuunnittelun ja asemakaavan käynnistämisestä päätöksenteon tueksi laaditun vaihtoehtotarkastelun pohjalta. Hankkeen tilannekatsausta käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 30.10.2017.

Kunkun parkin ajoyhteys

Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli parantavat keskustan saavutettavuutta ja liikenteen toimivuutta huomattavasti. Kunkun parkin toteuttaminen ei ole mahdollista kaupunginhallituksen linjaamalla tavalla ilman eritasoliittymästä toteutettavaa ajoyhteyttä.

Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen on osa ydinkeskustan maanalaisten pysäköinnin verkostoa. Se lisää keskustan vetovoimaa, parantaa sen saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla ja edistää keskustan muuttamista hitaan liikkumisen alueeksi.

Kunkun parkin toteuttamista ja operointia koskeva hankintamenettely on parhaillaan käynnissä, ja tavoitteena on ratkaista kilpailu alkuvuonna 2018.

Avoin yleisötilaisuus järjestetään torstaina 18.1.2018 Galleria Nottbeckissa, Finlayson, Satakunnankatu 18. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella hankkeen lähtökohdista ja tavoitteista muun muassa liikenteen yleissuunnitelman, vaikutusselvitysten ja asemakaavan laatijoiden kanssa. Ovet ovat avoinna klo 15:30 alkaen, yhteinen keskustelu klo 17-18.30.

Kaavan vireille tulosta ja kaavaprosessista kertovaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja muuhun aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla sekä Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B).


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326

Hankepäällikkö
Veikko Vänskä


Teksti Anna-Leea Hyry