Siirry sisältöön

Hämeensillan uudelleen rakentamista valmistellaan, kevyen liikenteen väylä ja alikulku kosken itärannalla suljetaan

Julkaistu 12.1.2018 10.04

Hämeensillan uudelleen rakentaminen alkaa valmistelevilla töillä ensi viikolla eli 15.1.2018 alkaen. Ensi vaiheessa Verkarannan puisto aidataan työmaa-alueeksi. Tällöin kevyen liikenteen väylän yhteys kosken rannassa katkeaa puiston kohdalla sekä Hämeensillan itäreunassa olevalla alikulkukäytävällä.

Silta tullaan rakentamaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa puretaan ja rakennetaan sillan eteläinen puoli ja liikenne siirretään kokonaisuudessaan sillan pohjoiselle reunalle. Toisessa vaiheessa työn alle otetaan pohjoinen puoli ja liikenne siirretään eteläiselle reunalle.

Varsinainen siltaurakka alkaa viikolla kuusi eli 5.2.2018, jolloin myös tehdään ensin liikennejärjestelyjä. Ensimmäinen vaihe valmistuu joulukuussa 2018 ja toinen vaihe lokakuun 2019 lopussa. Tämän jälkeen käynnistyy sillalla raitiotien sekä pintarakenteiden rakentaminen.

Uusi silta tulee olemaan ulkonäöllisesti samanlainen kuin nykyinen. Uutena asiana rakennetaan uusi kevyen liikenteen alikulkuyhteys myös sillan länsipuolelle (Tempon tunneli).


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Rakennuttamispäällikkö
Petri Kantola
puhelin 03 264 6900


Teksti Anna-Leea Hyry