Siirry sisältöön

Valtion ammatillisen koulutuksen perusrahoitus jäi haettua pienemmäksi

Julkaistu 20.12.2017 18.24

Tampereen kaupungin ammatillinen koulutus saa valtion perusrahoitusta vuodelle 2018 yhteensä 8614 opiskelijavuoden verran. Myönnetty määrä on 281 opiskelijavuotta vähemmän, kuin Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta oli opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakenut.

Ministeriön päätös sisältää myös arvion vuoden 2018 kokonaisrahoituksesta ammatilliseen koulutukseen. Sen mukaan Tampereen kaupungin saama valtionosuusrahoitus 8614 opiskelijavuodesta tulee olemaan noin 75,985 miljoonaa euroa. Vuodelle 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Tampereen kaupungille ennakollista valtionosuutta kaikkiaan noin 80,584 miljoonaa euroa.

Ministeriön ensi vuodelle myöntämistä 8614 opiskelijavuodesta 549 opiskelijavuotta on harkinnanvaraista korotusta, joka täydentää järjestämisluvassa myönnettyä määrää (8065 opiskelijavuotta). Harkinnanvaraisista opiskelijavuosista 360 on kohdentamattomia opiskelijavuosia. Lisäksi myönnettyjä opiskelijavuosia on kohdennettu työvoimakoulutukseen, nuorisotyöttömyyttä vähentävään koulutukseen ja maahanmuuttajien koulutukseen.

Elinvoima- ja osaamislautakunta oli hakenut ensi vuodelle myös 4,099 miljoonaa euroa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta, jota ministeriö ei kuitenkaan myöntänyt.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen vaikutukset toimintaan eivät vielä ole tiedossa. Tredun taloustilannetta helpottaa, että metsäkoneenkuljettajakoulutuksen koulutusyhteistyösopimus päättyy 1.1.2018 eikä koulutushankintoja tältä osin enää tehdä. Menoja vähentävät myös oppisopimuskoulutuksen yhteistyösopimuksen purkautuminen ja sopimusten siirto Tampereen aikuiskoulutuskeskukselle ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymälle (400 sopimusta). Ammatillista koulutusta on mahdollista järjestää nykyistä enemmän myös oppisopimuskoulutuksena.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja järjestämisluvat uudistuvat osana ammatillisen koulutuksen valtakunnallista reformia. Reformissa uudistetaan myös ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää, ohjausta ja toimintaprosesseja.

Elinvoima- ja osaamislautakunta merkitsi 20.12.2017 tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen vuoden 2018 tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä, perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta sekä ammatillisen koulutuksen rahoituksessa käytettävien suoritteiden määrän vahvistamisesta vuodelle 2018.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Päivi Rajala
puhelin 040 806 3105
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen