Siirry sisältöön

PIKI-kirjastoihin uudet käyttösäännöt

Julkaistu 19.12.2017 15.22

PIKI-kirjastojen uudet käyttösäännöt astuvat voimaan 1.1.2018. Käyttösääntöjä on uudistettu 1.1.2017 voimaan tulleen yleisiä kirjastojen koskevan lainsäädännön mukaisiksi. Laissa säädetään, että yleisten kirjastojen tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Kirjaston omien aineistojen käytön, lainauksen, varaamisen ja neuvonnan tulee olla maksutonta.

PIKI-kirjastokortti
 

Kirjaston käyttösäännöillä määritellään kirjaston ja asiakkaan välistä suhdetta ja kerrotaan, millä tavoin asiakas voi käyttää yleisen kirjaston palveluja, aineistoja, välineitä ja tiloja. Käyttösääntöjä tarvitaan myös kirjaston sisäisen järjestyksen, turvallisuuden ja viihtyisyyden takaamiseksi.

Kirjastokortin myöntämiseen tarkennuksia

Aineiston lainaamiseen ja monien palvelujen käyttämiseen (omatoimikirjastot, automaatit, laitevaraukset, e-aineistot) tarvitaan edelleenkin kirjastokorttia viivakoodeineen ja tunnuslukuineen. Mikäli asiakkaalla ei korttia saadessaan ole suomalaista henkilötunnusta, kortti annetaan tästä lähtien määräaikaisena vuodeksi. Jos yhteisö tai laitos haluaa kirjastokortin, sillä pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Asiakasta edellytetään nimen ja henkilötunnuksen lisäksi ilmoittamaan voimassaoleva osoitteensa Suomessa.

Maksut säilyvät ennallaan

Varausmaksut poistuivat kaikista yleisistä kirjastoista vuoden 2017 alussa. Uusia maksuja tai maksumuutoksia ei vuoden 2018 alusta ole tulossa PIKI-kirjastoihin. Vaikka varausmaksut ovat poistuneet, maksullisia on edelleenkin eräpäivän jälkeen uusitut tai palautetut lainat (myöhästymismaksu), noutamatta jääneet varaukset, seutuvaraukset (jolloin aineisto kuljetetaan toisesta PIKI-kunnasta) ja kaukolainavaraukset (jolloin aineisto tilataan PIKI-kirjastojen ulkopuolelta) sekä vahingoittunut ja palauttamaton aineisto.

Lainojen uusimiseen, laina-aikoihin, palautuspyyntöihin, myöhästymiseen ja aineiston korvauksiin liittyviin asioihin ei ole tullut muutoksia. Tästä lähtien kuitenkin maksut, jotka ovat syntyneet uuden kirjastolain voimassa ollessa, ovat perittävissä ilman tuomiota tai päätöstä. Lainausoikeuden asiakas menettää edelleenkin kaikissa PIKI-kirjastoissa, ellei hän palauta lainojaan tai maksa maksujaan. Lainauskiellon maksuraja on 20 €. Henkilön joutuessa lainauskieltoon, myös hänen huoltajansa menettää lainausoikeutensa. Lainauskiellossa oleva henkilö voi käydä kirjastoissa ja käyttää kaikkia muita palveluja.

Uutta kirjastokohtainen käyttökielto

Tähän saakka kirjastoissa tapahtuvaan häiriköintiin on voinut puuttua vain järjestyslain avulla. Kirjastolain uudistus toi kirjastoille mahdollisuuden antaa häiriköijälle enintään 30 päivää kestävän kirjastokohtaisen käyttökiellon. Se voidaan määrätä, jos käyttäjä toistuvasti ja merkittävästi aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, käyttäytyy häiritsevästi tai uhkaavasti, vaarantaa turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Käyttökiellon antaminen edellyttää aina asianomaisen kuulemista, ja kielto annetaan hallintopäätöksenä, johon on oikeus vaatia kuntalain mukaista oikaisua. Käyttökiellon saanut asiakas ei voi käydä kirjastossa, johon hänelle on annettu käyttökielto.

Maksuihin ja uusiin käyttösääntöihin voi tutustua kaikissa PIKI-kirjastoissa ja Ulkoinen linkkiPIKI-verkkokirjastossa . PIKI-kirjastoihin kuuluvat kaikki 22 Pirkanmaan yleistä kirjastoa.

Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492) on luettavissa internetistä Ulkoinen linkkiFinlexistä .Lisätietoja

Koordinaattori
Pirjo Järvinen
puhelin 040 800 7829
sähköposti [email protected]