Siirry sisältöön

Tampereen pakolaiskiintiö vuonna 2018 on 150 henkilöä

Julkaistu 18.12.2017 15.04

Tampereen kaupungin pakolaiskiintiö on vuonna 2018 edelleen 150 kuten vuonna 2017. Vähintään 50 henkilöä kiintiöpakolaisia. Kaupunginhallitus päätti asiasta 18.12.2017.

Vuoden 2017 pakolaiskiintiöstä on toteutunut 4.12.2017 mennessä 133 henkilöä. Kiintiö on ollut riittävä ja tarvittavat asumis- ja muut kotouttamispalvelut pystytään järjestämään.

Pirkanmaan ELY-keskus on 16.10.2017 esittänyt, että pakolaiskiintiön tilapäistä korottamista jatkettaisiin vuonna 2018. Suomen vastaanottokeskuksissa asuu edelleen paljon kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, jotka odottavat ratkaisua tekemäänsä valitukseen. Odotettavissa on, että myönteisiä oleskelulupapäätöksiä tulee runsaasti vielä vuonna 2018.

Mahdollisen uuden EU:n taakanjakosopimuksen kautta tulee kuntasijoitusta tarvitsevia pakolaisia enemmän kuin aiemmin. Turvapaikan saaneet henkilöt saavat itsenäisesti valita asuinkuntansa. Omatoimisesti kaupunkiin muuttaville turvapaikan saaneille asunnon hankinta voi tuottaa vaikeuksia, ja he asuvatkin usein tuttavien tai sukulaisten asunnoissa. Kiintiöpakolaisille kunta järjestää ensimmäisen asunnon ja pystyy myös ohjaamaan heidät kotouttamisen ja koulutuksen piiriin hallitusti. Näin kunnan ohjauksella voidaan ehkäistä ennalta ongelmia ja syrjäytymistä.

Kunta saa kaikista kuntaan muuttaneista pakolaisista ja kansainvälisistä suojelua saavista henkilöistä laskennallista korvausta kotoutumista tukevaan toimintaan kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan sekä osallisuutta edistäviin palveluihin. Kiintiöpakolaisista korvausta maksetaan neljältä vuodelta ja muista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä kolmelta vuodelta. Laskennalliset korvaukset ovat 2300 euroa/henkilö vuodessa yli 7-vuotiaista ja sitä vanhemmista sekä 6845 euroa/henkilö vuodessa alle 7-vuotiaista. Kaupungin saamat laskennalliset korvaukset tammi-marraskuussa 2017 ovat 2,42 milj. euroa.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu