Siirry sisältöön

Hervannan pohjoisakselin täydennysrakentamisen asemakaavoitus alkaa

Julkaistu 14.12.2017 10.02

Hervannan pohjoisen sisääntuloalueen täydennysrakentamisen asemakaavoitus on alkamassa elokuussa ratkaistun ideakilpailun pohjalta. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.12.2017 - 18.1.2018. Yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 10.1.2018 klo 17 - 19.30 Hervannassa Keinupuistokeskuksessa osoitteessa Orivedenkatu 28.

kuva: Havainnekuva Hervannan pohjoisakselin ideakilpailusta, näkymä kauppa-aukiolle
 

Asemakaava laaditaan kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kilpailun kautta valikoituneiden yhtiöiden kanssa. Kaupungin yhteistyökumppanit valittiin elokuun lopussa ideakilpailun perusteella. Yhtiöille luovutetaan rakennusoikeutta, kun asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja tontit on muodostettu.

Tukeudutaan raitiotiehen

Kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman tavoite on, että Hervannan pohjoisosa täydentyy asumiseen sekä liike- ja toimitiloille ideakilpailun pohjalta. Alueelle tavoitellaan raideliikenteeseen tukeutuvaa toiminnoiltaan sekoittunutta keskustamaista korttelirakennetta ja monipuolista asumista kaikkiin elämänvaiheisiin. Tavoitellaan kaupunkikuvallisesti, kaupunkitilallisesti ja toiminnallisesti laadukasta kokonaisuutta.

Rakenteilla oleva raitiotie ja sen kaksi pysäkkiä sijoittuvat Insinöörinkadulle suunnittelualueelle. Raitiotiepysäkkien muodostamiin solmukohtiin tavoitellaan aukioiden yhteyteen liike- ja palvelutiloja sekä kohtaamispaikkoja sisä- ja ulkotiloihin. Uudet kävelyn ja pyöräilyn yhteydet muodostetaan pysäkeille Hervannan valtaväylän ylittävillä silloilla.

Kuva: havainnekuva Hervannan pohjoisosan kaavoituksesta, näkymä Hervannan valtaväylälle
Ideakilpailun satoa: näkymä Hervannan valtaväylän ympäristöön Hervannan pohjoisosassa, kuva BST-arkkitehdit Oy

Kaavoitusta ideakilpailun pohjalta

Tampereen kaupunki järjesti ideakilpailun Hervannan pohjoisosan kehittämisestä. Insinöörinkadun itäpuolella niin sanottujen Matrix-tornien viereisellä alueella on nykyisin polttoaineen jakeluasemia ja pysäköintialueita, joihin sijoittuu lähikortteleiden autopaikkoja. Täydennysrakentamisen myötä autopaikat muuttuvat pintapysäköinnistä rakenteelliseen pysäköintiin.

Ideakilpailun tarkoituksena oli ratkaista maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen pohjaksi ja löytää yhteenliittymiä, jotka pystyvät jatkamaan korttelien kehittämistä laadukkaaseen toteutukseen asti yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailuehdotuksia saatiin 13 ja ratkaisu julkistettiin 31.8.2017. Voittajaehdotuksen "Keinutaan" tekijäryhmän muodostivat Hartela Länsi-Suomi Oy ja BST-Arkkitehdit Oy. Toiseksi sijoittuneen ehdotuksen "Pons - Hervannan sillat" olivat laatineet Skanska Talonrakennus Oy, Setlementti asunnot Oy ja Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy.

Tuomariston suositusten mukaisesti kaavoitus käynnistetään ehdotuksien kaupunkikuvallisten suuntaviivojen mukaan ja molempien parhaat ideat asetetaan jatkotyön pohjaksi. Kokonaisratkaisun pohjana toimii ehdotus "Keinutaan", jossa Hervannan nykyisen keskustan umpikorttelimainen rakenne laajentuu kilpailualueelle pääasiallisesti nykyistä rakentamisen korkeutta vastaavana.

Eteläosaan sijoitetaan uudeksi maamerkiksi korkeaa rakentamista. Korttelirakennetta monipuolistetaan jollain osa-alueella ehdotuksessa "Pons - Hervannan sillat" esitetyillä ratkaisuilla kokonaisuuteen sovittaen.

Luonnos keväällä, ehdotus syksyllä 2018

Keväällä 2018 kaupunki teetättää BST-arkkitehdit Oy:llä viitesuunnitelman täydennysrakentamisen kaupunkitilan ja kortteleiden muodostamasta kokonaisuudesta. Viitesuunnitelma toimii asemakaavan valmisteluaineistona yhdessä rinnalla laadittavan asemakaavaluonnoksen kanssa.

Lisäksi tehdään selvityksiä mm. liikenteestä, melusta ja hulevesien käsittelystä. Valmisteluaineiston nähtävillä olo ajoittuu arviolta touko-kesäkuulle 2018. Syksyn myötä viimeistellään asemakaavaehdotus, jonka käsittelyn yhdyskuntalautakunnassa arvioidaan ajoittuvan joulukuulle 2018.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Ilkka Kotilainen
puhelin +358408062485
sähköposti [email protected]


Teksti Ilkka Kotilainen, Anna-Leea Hyry

Kuvat BST-Arkkitehdit Oy