Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin muutoksia

Julkaistu 13.12.2017 18.53

Valtioneuvoston asetus asiakasmaksuasetuksen mukaisesta indeksitarkastuksesta tuo pieniä muutoksia Tampereen kaupungin perimiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin vuoden 2018 alussa. Tämä kahden vuoden välein tehtävä lakisääteinen indeksitarkistus tällä kertaa pääsääntöisesti hivenen laskee maksuja tai pitää ne ennallaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti asiakasmaksuista 13.12.2017. Muutokset koskevat sekä Tamperetta että Orivettä.

Esimerkiksi hammaslääkärin perusmaksu laskee 20 sentillä 13,30 eurosta 13,10 euroon, ajokorttia varten tarvittava lääkärin todistus 80 sentillä 61 euroon ja yksilökohtainen fysioterapia 10 sentillä 11,40 euroon. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä vuoden 2018 alusta lähtien 51,40 euron sijaan 50,80 euroa.

Monet maksut pysyvät ennallaan. Esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä kolmesti vuodessa perittävä maksu on edelleen 17,70 euroa eli 2,90 euroa alle lain salliman korkeimman maksun.

Kotihoidossa ja asumispalveluissa sekä säännöllisessä lapsiperheiden kotipalvelussa asiakkaalta perittävä maksu alenee tai pysyy samana, jos asiakkaan maksukyky ja palvelun määrä pysyvät ennallaan.

Poikkeus on psykogeriatrisen lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu, joka korotetaan yhtä suureksi maksukaton täyttymisen jälkeen perittävän maksun kanssa (22,50 euroa).

Lisäksi lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksu muutetaan muiden Pirkanmaan kuntien tapaan tuntiperusteiseksi. Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta on peritty maksua alle neljän tunnin käynneistä 14,28 euroa ja neljä tuntia ylittävistä käynneistä 28,56 euroa. Vuoden 2018 alussa maksu muuttuu 6 euroa / tunti. Minilaskutus on kaksi tuntia, jonka jälkeen laskutetaan 30 minuutin tarkkuudella, kuitenkin niin, että yli neljästä tunnista alle 10 tuntiin annettavasta palvelusta peritään 31 euron maksu ja 10 tuntia ja sitä enemmän annettavasta palvelusta maksu on 62 euroa.

Tiedotetta muokattu 14.12.2017: Tarkennettu lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksuperusteita "yli neljästä tunnista alle 10 tuntiin"


Lisätietoja

Hallintopalvelupäällikkö
Merja Haapoja
puhelin +358405214956
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala