Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki aikoo merkata lisää Tavase Oy:n osakkeita

Julkaistu 12.12.2017 16.37

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.12.2017 esittää kaupunginhallitukselle, että Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n esittämään osakeantiin. Esityksen mukaan kaupunki merkitsisi tekopohjavesihanketta suunnittelevan yhtiön osakkeita yhteensä 15 890 kappaletta hintaan 556 150 euroa.

Osakeannilla kerättävät varat yhtiö käyttää velkojensa lyhentämiseen ja vuosien 2018 ja 2019 toiminnan rahoittamiseen. Tavase Oy on päättänyt järjestää 700 000 euron suuruisen osakeannin, jossa lasketaan liikkeelle enintään 20 000 kappaletta uusia osakkeita hintaan 35 euroa kappale.

Tavase Oy:n ylläpitämän osakasrekisterin mukaan yhtiön omistus jakautuu tällä hetkellä (pyöristetyin luvuin): Tampere 79,4 prosenttia, Akaa 8,7 prosenttia, Kangasala 8,4 prosenttia, Lempäälä 2,6 prosenttia ja Vesilahti 0,9 prosenttia.

Suunnitelmissa yhtiön lainarahoituksen muutos

Teetettyjen selvitysten perusteella Tampereen kaupunki on toimittanut muille Tavasen tekopohjavesihankkeen osakaskunnille esityksen yhtiön lainarahoituksen muutoksesta. Jos yhtiön vajaan 5,8 miljoonan euron suuruinen lainarahoitus muutettaisiin pääomalainaksi, jäisi Tavase Oy:lle korollista velkaa enintään 580 000 euroa. Osakeantivaroilla maksettaisiin tämä velka pois ja yhtiölle jäisi varoja toimintansa rahoittamiseksi vähintään 120 000 euroa. Tavase Oy on pyrkinyt toimimaan mahdollisimman pienin kuluin.

Tavase Oy:n osakkaat neuvottelivat vuonna 2015 osakkeenomistusta ja yhtiön rahoitusta koskevan sopimuksen. Kaikki osakkaat allekirjoittivat sopimuksen vuosien 2016 sekä 2017 aikana ja suorittivat sopimuksen mukaisen rahoitusvastuunsa Tampereen kaupungille. Valkeakosken kaupunki päätti käyttää sopimuksen mahdollistamaa irtautumista Tavase Oy:n osakkuudesta, ja Valkeakosken omistamat osakkeet on tänä vuonna myyty muille kunnille sopimuksen mukaisin ehdoin.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi viime huhtikuussa yhtiön tekemän valituksen perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 18.6.2015 hylkäävän vesilupapäätöksen ja palautti asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, eikä ratkaisua ole vielä saatu.

Tampereen kaupunginhallitus on päättänyt marraskuussa 2011, että tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja että lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin kustannukset. Tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös. Linjausta ei ole tämän jälkeen muutettu, ja valtuusto on sittemmin useassa talousarviossa asettanut yhtiölle tavoitteeksi lupavaiheen loppuunsaattamisen.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell