Siirry sisältöön

Tytäryhteisöille ohje palkitsemisperiaatteista

Julkaistu 12.12.2017 16.24

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen palkitsemisperiaatteet hyväksyttiin kaupunginhallituksen konsernijaostossa 12.12.2017. Ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. Ohjeessa käsitellään ja linjataan tytäryhteisöjen johdon ja henkilöstön palkitsemisen kokonaisuutta, tulospalkitsemisen kriteereitä ja periaatteita sekä erilaisia henkilöstöetuuksia.

Kaupunki tytäryhteisöjensä omistajana odottaa johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmien olevan huolellisesti laadittuja. Järjestelmien tulee olla ehdoiltaan ja eduiltaan perusteltuja sekä johtoa ja henkilöstöä hyvästä suorituksesta palkitsevia. Lähtökohtana on, että johdon palkkauksessa ja palkitsemisessa noudatetaan pitkäjänteiseen tulokseen ja yrityksen kokonaismenestykseen perustuvia kriteereitä sekä kohtuullisuuden periaatteita.

Johdon palkitsemisen tulee olla osa yrityksen palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista siten, että myös muuta henkilöstöä motivoidaan ja palkitaan. Tavoitteena on aitoon tuloksellisuuteen perustuva, koko henkilöstöä hyödyttävä ja avoimesti raportoitu palkitseminen.

Palkitsemisperiaatteet Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä -ohje tarkentaa Corporate Governance -ohjeen säännöksiä.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell