Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöstä

Julkaistu 8.12.2017 14.07

Tampereen kaupunki pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja kannattaa valinnanvapauden hallittua laajentamista. Esitetty malli on kuitenkin edelleen monimutkainen ja maakunnan järjestämistehtävien tavoitteellisen toteuttamisen kannalta osin ristiriitainen.

Valinnanvapaus ja sen tuoma monituottajuus voi tukea asiakkaiden aktiivisuutta, motivoitumista ja osallisuutta sosiaali- ja terveyspalveluiden sujuvassa hoitamisessa. Lakiluonnoksessa esitetty malli kaipaa kuitenkin selkeytystä.

Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan maakunnalla tulisi itsehallintonsa puitteissa olla oikeus päättää palveluista, joissa se käyttää asiakasseteliä. Lisäksi maakunnalle voitaisiin säätää velvollisuus asettaa tavoitteet valinnanvapauden toteutumiselle ja seurata niiden toteutumista.

Henkilökohtaista budjettia koskevat säännökset ovat Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan epäselviä. Niiden pohjalta ei voi arvioida sitä millainen järjestelmä niiden perusteella syntyy. Henkilökohtaisen budjetin osalta Tampereen kaupunki kannattaa kokeiluista ja pilottihankkeista saatavien kokemusten hyödyntämistä.

Terveyserojen kaventamisessa keskeistä on kuntien edellytykset tehdä kokonaisvaltaista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Terveyserojen kaventaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää eri hallinnonalojen yhteistyötä ja palveluntuottajille tarkoitettuja kannustimia. Lisäksi tarvitaan kohdennettuja toimia esimerkiksi pienituloisille, opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville ja ikääntyville henkilöille.

Kaupunginhallitus päätti lausunnosta 4.12.2017.

Tampereen kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöstä (, )


Lisätietoja

Yhteysjohtaja
Tuukka Salkoaho
puhelin 040 806 3086
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu