Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus esittää hulevesimaksun käyttöönottoa

Julkaistu 30.10.2017 14.24

Tampereen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Tampereella asemakaava-alueilla otetaan käyttöön julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Hulevesien hallinnan kokonaisvastuu on siirtymässä kaupunkiympäristön palvelualueelle. Taustalla on asiaan liittyviä lakimuutoksia. Hulevesien hallinnan lisäksi tavoitteena on ehkäistä tulvimista ja suojella vesistöjä. Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella on kunnalla.

Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2018 talousarvion investointiosaan sisältyy 14,9 miljoonan euron määräraha hulevesiviemäriverkoston siirtoon Tampereen Vedeltä peruskaupungille. Verkoston siirrolla ei ole vaikutusta Tampereen kaupungin talousarvion toimintakatteeseen eikä investointien rahavirtaan.

Kokonaisvastuu hulevesien viemäröinnistä siirtyy 1.1.2018 alkaen Tampereen Vesi Liikelaitokselta Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelle.

Esityksen mukaan yhdyskuntalautakunta hyväksyy maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan ja Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueen.

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä. Hulevesiä syntyy erityisesti keväällä lumen sulaessa, kesällä rankkasateilla ja syksyn sateisina kausina pintavaluntana kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta. Mitä enemmän alueella on läpäisemätöntä pintaa, sitä nopeammin ja enemmän hulevettä syntyy. Hulevesien syntymistä voidaan estää ja niiden valumista hallita maankäytön, kaavoituksen ja vesihuollon suunnittelulla ja hulevedet huomioivalla rakentamisella.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu