Siirry sisältöön

Kansi ja Areena -hankkeen yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointi päivitetty

Julkaistu 30.10.2017 12.10

Tampereen Kannen ja Areenan rakentaminen käynnistyy ns. eteläkannen osalta investointipäätöksen syntymisen jälkeen. Eteläkannen rakentamisen valmistelevia töitä ratapihalla on aloitettu, jotta valmius varsinaisen rakentamisen aloittamiseen on syksyn 2017 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa Sorin sillan eteläpuolelle rakennetaan yhteensä lähes 80 000 kerrosneliömetriä. Sillan eteläpuolella merkittävin rakennus on noin 13 000 katsojan monitoimiareena, joka valmistuu syksyllä 2021.

Kansi ja Areena -hankkeen havainnekuva
 

Deloitte Consulting Oy on päivittänyt syksyn 2017 aikana hankkeen yhteiskuntataloudellisen vaikutusanalyysin vastaamaan hankkeen viimeisiä suunnitelmia. Edellinen analyysi tehtiin syksyllä 2015 arvioidun hankesisällön pohjalta. Analyysiin vaikuttavia muutoksia ovat suunnitelmien kehittyminen ja tarkentuminen. Vuonna 2016 myönnetyillä asemakaavapoikkeamilla saadaan lisää asumista Kannelle. Tämä tukee Tampereen kaupungin strategista tavoitetta keskustan kasvusta ja kehittämisestä. Hankkeen toimintakonsepti sekä suunnitelmat ovat kehittyneet syksyn 2015 arviota tehokkaammaksi ja palveluiltaan monipuolisemmaksi ja vetovoimaisemmiksi.

Tiivistetysti voi sanoa, että valmiin Kannen työllistämisvaikutukset ovat laskeneet ja rakentamisaikaisten työpaikkojen määrä on kasvanut. Rakentamisen aikana vuosina 2017 - 2025 hanke luo kokonaisvaikutuksena laskennallisesti Tampereelle keskimäärin 1169 työpaikkaa vuosittain (vuonna 2015 arvio 1129) ja koko Suomeen 1900 työpaikkaa vuosittain (1826).

Päivitetyn arvion mukaan valtion saamat verotulot rakentamisaikana ovat 131 miljoonaa euroa eli 34 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden 2015 arvion mukaan (97). Hankkeen laskennallinen verovaikutus Tampereelle vuosina 2017 - 2025 on 54,4 miljoonaa euroa (vuonna 2015 arvio 52,9). Kannen valmistumisen jälkeiset vuotuiset verovaikutukset Tampereen kaupungille vuodesta 2026 eteenpäin ovat 9,5 miljoonaa euroa vuodessa (vuoden 2015 arvio 12,7).

Valmiin kannen potentiaalinen työllistämisvaikutus Tampereen alueella on noin 1536 työpaikkaa kun se edellisessä laskelmassa oli 2363. Vuoden 2025 jälkeisiä vaikutuksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että valmiin kannen osalta kaikki työllisyys- ja verovaikutukset eivät välttämättä ole lisäystä nykytilanteeseen eli alueelle voi myös siirtyä toimintaa. Analyysissä arvioidaan, että kannelle sijoitettavat asunnot lisäävät osaltaan alueen elinvoimaisuutta. Hankkeen asuinrakennukset edesauttavat Tamperetta houkuttelemaan korkean tuottavuuden työntekijöitä ja siten työpaikkoja.

Areenan tapahtumien uusien kävijöiden kulutus tuottaa Tampereelle parhaimmillaan 28 miljoonan euron tuotannon arvonlisäystä vuodessa. Tämä vastaa noin 610 laskennallista työpaikkaa. Vuoden 2015 arviossa arvonlisäys oli 25 miljoonaa euroa, jota vastaavat laskennalliset työpaikat olivat noin 540 työpaikkaa. Areenan toiminnan huippuvuosia ovat esimerkiksi merkittävät urheiluturnaukset. Ensimmäinen huippuvuosi on vuonna 2022, jolloin areenassa järjestetään jääkiekon MM-turnaus.

Areenan yhteyteen rakennetaan lähes 300 huoneen hotelli. Sillan eteläpuolelle sijoittuu lisäksi 15 000 neliömetriä vuokrattavaa liike- ja toimitilaa, josta kasinon käyttöön tulee runsaat 10 %. Ensimmäiseen vaiheeseen mahtuu lisäksi runsaat 400 asuntoa. Sorin sillan pohjoispuolelle rakennetaan sillan eteläpuolen valmistuttua 40 000 kerrosneliömetriä, josta merkittävä osa on tämän hetken suunnitelmien mukaan asuntorakentamista.

Lisätietoja tutkimusmenetelmästä:
Jussi Vähäkylä, Deloitte Consulting Oy
p. 040 5854000


Lisätietoja

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu

Kuvat Havainnekuva © SRV / Studio Libeskind