Siirry sisältöön

Vuoden 2018 jätetaksa- sekä lietetaksaesitykset nähtäville

Julkaistu 25.10.2017 18.07

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 25.10.2017 asettaa jätetaksaesityksen sekä sako- ja umpikaivolietteiden taksaesityksen nähtäville 31.10.–30.11.2017 verkkosivulle www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta. Jäteastioiden tyhjennysmaksut alenisivat osassa toimialueen kunnista ja osassa nousisivat. Maksuihin vaikuttavat muuttuneet kuljetusurakkakustannukset.

Lietemaksuihin ei ole tulossa suuria muutoksia. Lietteen kuljetusmaksut pysyisivät entisellään, ja ovat samat kaikissa toimialueen kunnissa. Lietteen käsittelymaksut olisivat kuntien vesilaitosten vastaanottomaksujen mukaisia – myös Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n perustajakunnissa. Taksat hyväksytään nähtävilläolon jälkeen vielä jätehuoltolautakunnassa

Sekajäteastian tyhjennysmaksut nousevat ja syväkeräysastioiden laskevat

Lähes kaikkien kuntien sekajäteastioiden tyhjennysmaksuihin esitetään 0–8,3 % hinnan korotuksia. Hinnat alenevat Hämeenkyrössä ja Mänttä-Vilppulassa. Syväkeräysastioiden ja vaihtolavojen tyhjennysmaksuihin on tulossa alennuksia kaikissa toimialueen kunnissa. Esimerkiksi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen syväkeräyssäiliöiden ja vaihtolavojen tyhjennysmaksut alenisivat 8,8–23,6 %.

Biojäteastioiden tyhjennysmaksut laskevat useimmissa kunnissa

Biojätteen tyhjennyshinta on yleensä edullisempi kuin sekajäteastian. Biojätehuollon kustannuksia tuetaan, koska jätelain mukaan maksujen on kannustettava jätteiden uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen. Lähes kaikkien kuntien joidenkin tai kaiken kokoisten biojäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään 1,0–35,9 % alennuksia. Korotuksia biojäteastioiden tyhjennysmaksuihin on tulossa Hämeenkyrössä ja Juupajoella ja osaan astiatyypeistä myös Pälkäneellä ja Parkanossa.

Kartongin, lasin, metallin ja muovin tyhjennyshintoja esitetään pysyvän ennallaan. Lasin ja metallin kierrätys olisi edelleen maksutonta niille kiinteistöille, joilla on biojätteen erilliskeräys.

Aluejätepisteiden käyttömaksut ovat kaikissa kunnissa saman suuruiset. Niihin on tulossa 0,6–1% korotuksia. Vakinaisen asuinkiinteistön maksu olisi 110,17 €, yksin asuvan 73,53 € ja vapaa-ajan kiinteistön 61,45 €.

Lietteiden käsittelymaksut kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia

Vuoden 2018 lietteiden käsittelytaksoja esitetään muutettavaksi siten, että maksut ovat kaikissa toimialueen kunnissa vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia. Vuoden 2017 käsittelyhinnat on tasattu saman suuruisiksi Pirkanmaan Jätehuollon perustajakunnissa Tampereella, Kangasalla, Orivedellä, Lempäälässä ja Pirkkalassa, muissa kunnissa hinta on ollut kuntakohtainen. Sakokaivojen ja pienpuhdistamojen käsittelymaksut vaihtelevat kunnissa 2,4 –24,87 €/m3 ja umpikaivojen 2,11–9,92 €/m3.

Lietteiden kuljetusmaksut eivät muutu vuodesta 2017. Kuljetusmaksu riippuu kuljetettavan lietteen määrästä. Myös lisätöistä perittävät maksut pysyvät ennallaan. Hukkakäynnistä esitetään perittäväksi 60,76 €:n maksu.

Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut. Kunnan vastuulla ovat esimerkiksi asumisen ja julkisen hallinto- palvelutoiminnan jätteet – kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus ja jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Taksan on kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteiden hyödyntämiseen.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat.


Lisätietoja

Vs. jätehuoltoinsinööri
Hannele Tiitto
puhelin 040 806 3362

Alueellisen jätehuoltolautakunnan puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen