Siirry sisältöön

Tampereen talous tähyää kohti valoisampia aikoja

Julkaistu 23.10.2017 11.29

Tampereella keskitytään ensi vuonna parantamaan työllisyyttä ja taloutta. Pormestari Lauri Lyly esitteli maanantaina 23.10.2017 vuoden 2018 talousarvioehdotuksensa, joka keskittyy Tampereen kestävään ja inhimilliseen kasvuun.

Pormestarin talousarvioesityksessä esitetetään, että kunnallisvero ja kiinteistövero säilyvät ennallaan ja koiravero poistuu. Talouden korjaamista vauhditetaan erillisellä tasapainottamisohjelmalla, jonka laadinta aloitetaan välittömästi.

– Kasvu haastaa meitä ja aiheuttaa suuria investointipaineita. Tämä näkyy lainamäärän kasvuna. Lainamäärän nopea kasvu ja käyttömenojen korkea taso haastavat tulevien vuosien taloudenpidon. Tästä syystä niihin tartutaan heti vaarantamatta peruspalveluja, sanoi pormestari Lyly.

Työllisyyden edistämiseen ja -hoitoon aiotaan satsata merkittävästi myös vuonna 2018. Työllisyydenhoidon palveluihin osoitetaan 10 miljoonaa euroa. Tampereella työttömyysaste on laskenut vuodessa noin 4,1 prosenttiyksikköä. Työvoimasta on työttömänä 14,2 prosenttia (elokuu 2017). Elokuussa alkaneella työllisyyskokeilulla tavoitellaan ensi vuonna näkyvää vaikuttavuutta ja Tampereen työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämistä 32 miljoonasta eurosta 5 miljoonalla eurolla.

Tampereen investointitaso pysyy ensi vuonna edelleen korkeana.

- Kehitysohjelmat, kuten Viiden tähden keskusta, Hiedanranta ja raitiotie, vahvistavat kaupungin elinvoimaa. Ne lisäävät vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä edistävät työllisyyttä ja kestävää kehitystä, pormestari Lyly sanoi.

Ulkoisiin nettoinvestointeihin budjetoidaan 203,1 miljoonaa euroa. Uutta lainaa varaudutaan ottamaan 136 miljoonaa euroa, mikä nostaa asukaskohtaisen lainamäärän 3040 euroon.

– Ikäihmisten palveluita aiomme vahvistaa merkittävästi. Lisäksi palkkaamme lisää henkilökuntaa esi- ja perusopetukseen, sillä oppilasmäärät kasvavat ja opetusryhmien koko halutaan pitää opetusta tukevana, pormestari Lyly painotti.

– Panostamme myös kaavoitukseen, jotta voisimme varmistaa tonttien riittävän tarjonnan. Lisäksi kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen rahoitusta nostetaan. Uusi maauimala valmistuu ja rakennamme uusia hyvinvointikeskuksia. Remontoitu pääkirjasto Metso laajentaa aukioloaikojaan.

Digitalisaatio, Smart Tampere -ohjelma ja uudet teknologiat avaavat tähän paljon uusia mahdollisuuksia kaupungin vetovoimaisuuden, elinkeinorakenteen ja kaupungin omien palvelujen toteuttamisessa.

Talouden tasapainotustyö jatkuu

Ensi vuonna kaupungin nettomenojen arvioidaan vähenevän 0,3 prosenttiyksikköä tämän vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Talousarviossa vuosikate on 95,3 miljoonaa euroa, ja tilikauden tulos on 15,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tämän vuoden ylitykset asettavat paineita ensi vuodelle 2018.

– Talouden positiivinen vire on alkanut näkyä myös verotulojen suotuisana kehityksenä. Samaan aikaan kuntalaisten palvelutarpeiden voimakas kasvu edellyttää kuitenkin mittavia panostuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten palvelujen tuotantoon, muistutti konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Henkilöstömenot laskevat 54,6 miljoonaa euroa

Talousarvion mukaan kaupungin henkilöstömenot vähenevät kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden 57,6 miljoonaa euroa (-8,2 %). Henkilöstömenojen lasketaan olevan ensivuonna 612,4 miljoonaa euroa, ja henkilöstön määrä laskee 13 158 henkilötyövuoteen.

Henkilöstövähennykset (yli tuhat) syntyvät pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon uudstukseen/maakuntauudistukseen varautumisen tuomista muutoksista, kuten Tilakeskuksen yhtiöittäminen ja Hatanpää sairaalan yhdistyminen Taysiin. Yksiköt ovat sisällyttäneet talousarvioihinsa kaupunginhallituksen edellyttämiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä muuan muassa vähentämällä henkilöstömenoja ja henkilötyövuosia. Eläkeikänsä saavuttaa vuosittain noin 250–300 henkilöä, mikä muun vaihtuvuuden lisäksi antaa mahdollisuuksia toiminnan uudelleenarviointiin ja tehtäväjärjestelyihin. Noin 50 tehtävää jätetään täyttämättä. Myös työnantajamaksujen lasku vähentää kaupungin henkilöstömenoja, noin 4,6 miljoonaa euroa.

Palkkatuetun henkilöstön osuus on ensi vuonna 220 henkilötyövuotta.

Investointitaso pysyy korkeana

Tampereen kaupunki osoittaa talonrakennushankkeisiin ensi vuonna 50,6 miljoonaa euroa. Koko taloussuunnitelmakaudella varaudutaan peruskoulujen ja päiväkotien talonrakennushankkeisiin vuosittain lähes 40 miljoonalla eurolla.

Kaupunkiympäristön kehittämisen perusinvestointeja tehdään ensi vuonna 46 miljoonalla eurolla. Merkittävimpiä investointeja ovat uusien alueiden rakentaminen Kauppiin, Lahdesjärvelle sekä Tarasten kaava-alueelle, Hämeensillan perusparannus ja raitiotien rakentamiseen liittyvät rinnakkaishankkeet.

Kehitysohjelmien investointeja tehdään 35 miljoonalla eurolla ja Tampereen Vesi liikelaitoksessa 23 miljoonalla eurolla. Talousarvioon sisältyy 19,6 miljoonan euron oman pääoman sijoitus Tampereen Raitiotie Oy:öön. Vastaavan suuruinen summa arvioidaan saatavan valtion rahoitusosuutena raitiotieinfran vuoden 2018 rakentamiskustannuksiin. Talousarviovuonna jatketaan tämän vuoden lopulla alkavan Kannen ja Areenan rakentamista.

Tampereen kaupungin talousarvio 2018 lukuina

Asukasluku 31.12.2018 233500
Tuloveroprosentti 19,75 prosenttia
Toimintakatteen muutos 0,3 prosenttia
Verorahoituksen muutos 1,1 prosenttia
Vuosikate 95,3 miljoonaa euroa
Tulos -15,7 miljoonaa euroa
Investoinnit yhteensä (netto) 203,1 miljoonaa euroa
Lainamäärä per asukas 3040 euroa

Pormestari Lylyn talousarvioesitykseen voi tutustua tarkemmin verkossa tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/talousarvio


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]