Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri verkkosivuille

Julkaistu 17.10.2017 13.47

Kuntalain mukaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus 1.6.2017 alkaen. Tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Tampereella ilmoitusvelvollisia on tällä hetkellä yhteensä 114. Heistä luottamushenkilöitä on 94 ja viranhaltijoita 20.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa. Kaikki ilmoitusvelvolliset jättivät sidonnaisuusilmoituksen ja tarkastuslautakunta käsitteli ne kokouksessaan 10.10.2017

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan arvioida voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista.

Ilmoitusvelvollisuus koskee lain mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Tampereen kaupungin sidonnaisuusilmoitukset ja rekisteriseloste


Lisätietoja

Kaupunginreviisori
Erja Viitala
puhelin 050 552 6290
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu