Siirry sisältöön

Kaupinojalta pian talousvettä verkostoon

Julkaistu 13.10.2017 12.52

Kaupinojan pintavesilaitos on valmistumassa vuoden loppupuolella ja pian sieltä johdetaan talousvettä verkostoon. Parhaillaan on käynnissä koekäyttö, jonka aikana prosessi testataan ja vedentuotantoa optimoidaan. Terveydensuojeluviranomaisten hyväksynnän jälkeen Näsijärvestä pumpattua, puhdistettua vettä johdetaan ajoittain vesijohtoverkostoon lokakuusta alkaen.

 

Kaupinojan vedentuotannon ja -jakelun alkaessa veden virtaussuunnat voivat vesijohtoverkostossa muuttua lähinnä keskustassa ja Itä-Tampereella. Putkista voi irrota sinne kertynyttä sakkaa, joka hetkellisesti samentaa vettä. Sameus poistuu juoksuttamalla vettä hanasta.

Käyttöönoton jälkeen Kaupinoja toimii Tampereen Veden toisena päävesilaitoksena Ruskon pintavesilaitoksen rinnalla. Vedentarve tulee kasvamaan kaupungin laajentuessa sekä naapurikuntien varaveden tarpeen kasvaessa. Vettä voidaan ottaa kahdesta raakavesilähteestä ja näin varmistetaan kaupunkiseudun vedenjakelun toimintavarmuus tulevaisuudessakin.


Lisätietoja

Tuotantojohtaja
Riitta Kettunen
puhelin 040 145 0588