Siirry sisältöön

Kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostaminen jatkuu

Julkaistu 12.10.2017 12.58

Tampereen Kämmenniemen Mikkolanlammella poistetaan kasveja ja juuristoa viikolla 42. Lisäksi lampea kunnostetaan kemiallisesti lokakuun lopussa. Tavoitteena on parantaa lammen virkistysarvoa. Kunnostustoimet liittyvät Mikkolanlammesta laadittuun kunnostussuunnitelmaan, joka on valmistunut tänä vuonna.

 

Lammesta poistetaan 16.10. alkavalla viikolla ulpukan juuristoa ja osmankäämikkökasvustoa. Työn arvioidaan kestävän noin 5 päivää. Työt ovat jatkoa syksyllä 2015 tehdyille niittotoimenpiteille. Toimenpide parantaa lammen happitilannetta, mikä pienentää lammen sisäistä kuormitusta.

Tiistaina 31.10. lammen vettä käsitellään alumiinikloridilla. Alumiinikloridi on vedenpuhdistuskemikaali, jota käytetään myös juomaveden valmistuksessa. Kemiallisella kunnostuksella veden fosforipitoisuus saadaan laskemaan huomattavasti. Saostus pienentää lammen sisäistä kuormitusta.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua suoritettaviin toimenpiteisiin Mikkolanlammen rannalta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) Vauhtia vesienhoitoon -hankkeen ja Tampereen Veden asiantuntijat ovat paikalla ti 17.10. kello 13–14 ja ti 31.10. klo 10–11. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon osoite on Kahnankatu 10. Puhdistamon pihassa ei ole parkkeerausmahdollisuutta.

Niittotöille ja kemikaloinnille on saatu luvat vesialueiden omistajilta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Niiton ja kemikalioinnin on suunnitellut KVVY ry ja työt teettää Tampereen Vesi. Niittämisestä vastaa IMH-tekniikka ja kemikaloinnista Ympäristö Ojansuut Oy.

Tulevina vuosina kasvustoa niitetään ja vettä kemikaloidaan uudestaan. Myöhemmin lammesta Näsijärveen johtava lähtöuoma avataan ja alueella esiintyville viitasammakoille kaivetaan lampareita lammen läheisyyteen.

Mikkolammen kunnostussuunnitelman on laatinut Tampereen Veden toimeksiannosta KVVY ry. ELY-keskus hyväksyi suunnitelman syyskuussa 2017. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on määrätty Mikkolanlammen kunnostamisesta. Puhdistamon käsitellyt jätevedet johdettiin aiemmin Mikkolanlampeen ja siitä edelleen Näsijärveen. Jätevesien purkupaikka siirrettiin 2013 Näsijärven Käälahden suulle. Mikkolanlammen kunnostushankkeen tavoitteena on ennallistaa alueen vesiluonto ja käyttökelpoisuus ennen jätevesien johtamista vallinneeseen tilaan

Lisätietoja:

Tampereen Vesi
Kehitysinsinööri
Tiiu Vuori
puhelin 040 801 6927
sähköposti [email protected]

Käyttöpäällikkö
Heikki Sandelin
puhelin 050 321 5165
sähköposti [email protected]

KVVY ry
Vesistötutkija, limnologi
Marika Paakkinen
puhelin 03 2461 268
sähköposti [email protected]

KVVY ry Vauhtia vesienhoitoon -hanke
Ympäristöasiantuntija, hankevastaava
Satu Heino
puhelin 03 246 1207
sähköposti [email protected]