Siirry sisältöön

Yleisötilaisuus Hervannan Keinupuiston asemakaavoituksesta tiistaina 3.10.

Julkaistu 2.10.2017 14.33

Hervannan Keinupuiston viereistä pysäköintialuetta ollaan täydennyskaavoittamassa muun muassa asuinkäyttöön. Kortteliin voisi tulla asemakaavan luonnosmateriaalin mukaan uusia asuntoja arviolta noin 700 ihmiselle. Asiasta pidetään yleisötilaisuus tiistaina 3.10.2017 klo 17.30-19.30 Keinupuistokeskuksen ravintolassa, os. Orivedenkatu 28. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmistelumateriaali ovat nähtävillä 5.10.2017 saakka.

Uusien kerrostalojen korkeus vaihtelee seitsemästä kuuteentoista kerrokseen. Korkeimmat taloista ovat pistetaloja. Orivedenkadun kulmauksessa sijaitsevan korttelin pinta-ala on 8257 neliömetriä. Kaava-alueeseen on otettu mukaan myös ympäröiviä katuja.

Kaavamuutoksen tavoitteena on pilotoida Hervannan pysäköintialueiden kehittämistä laadukkaasti. Tilalle on tulossa asuin- ja liikekerrostaloja ja sosiaalitointa sekä terveydenhuoltoa palvelevia rakennuksia.

Kaupungin tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ja eheyttää kaupunkikuvaa. Tavoitteena on myös, että uudisrakennukset sopeutetaan mahdollisimman hyvin kaupunkikuvaan ja että katutason julkisivuissa korostetaan katutilaa jalankulkijan näkökulmasta.

Osa rakennuksista aiotaan liittää toiminnallisesti yhteen naapuritontin Vanhuspalveluyhdistyksen Keinupuistokeskukseen, jossa on palveluasuntoja. Tulossa on muun muassa tehostettua palveluasumista. Nykyinen, myös naapurikortteleita palveleva pysäköinti viedään maan alle.

Rakennusoikeudeksi tulee yhteensä 31 100 kerrosneliömetriä, minkä lisäksi tulee asukkaiden yhteistiloja. Pysäköintikansille on osoitettu omat rakennusoikeudet (yhteensä 6300 kerrosneliömetriä), koska ne ovat osittain maan päällä.

Laajoja pysäköintikenttiä ei alun perin tavoiteltu

Hervannan laajat pysäköintikentät eivät ole Hervannan alkuperäisten suunnitelmien mukainen tavoitetila. Kentät oli tarkoitus rakennettavaksi pysäköintilaitoksina, ei vapaina avoimina kenttinä. Kokonaisrakenteeseen rakennettiin laajat viheralueet sekä kortteleiden sisäpihat autottomina.

Pysäköintialueita ympäröivät suurkorttelit ovat alueen ensimmäisiä rakennettuja kohteita. Niiden anonyymi ja monotoninen arkkitehtuuri on alusta asti ollut kaupunginosan kaupunkikuvan ongelmakohta.

Keskusta-akselin suunnittelusta alkanut arkkitehtuurin laadullinen parantaminen on ollut johtolankana Hervannan myöhemmissä täydennysrakentamisvaiheissa jatoimii johtolankana myös suurkorttelien täydennysrakentamiselle.

Rakentamisen myötä lisääntyvä asukasmäärä antaa yrityksille lisää kehittymismahdollisuuksia alueella. Rakentaminen tuo työpaikkojaalueelle. Kaava-alueella kunnallistekniikka on jo valmiina.

Nähtävillä olon aikana tulleen palautteen käsittelyn jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka tulee edelleen nähtäville. Ehdotus tullee päätöskäsittelyyn ensi vuoden alussa.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Aulikki Graf
puhelin 040 800 7211


Teksti Anna-Leea Hyry