Siirry sisältöön

Hiedanrannan keskusta syntyy vanhan tehdasalueen läpäisevän raitiotien ympärille

Julkaistu 28.9.2017 13.33

Hiedanrannan uuden kaupunginosan jatkosuunnittelua linjataan kaupunginhallituksessa 2.10.2017. Tulevan raitiotien varrella olevalla alueella on vanhoja Lielahden sellutehtaan rakennuksia. Alueen maankäyttöä hahmottelevan rakennesuunnitelman mukaan raitiotie kulkisi vanhan tehdaskompleksin läpi. Vanhan tehtaan viereen syntyy Hiedanrannan uusi keskusta.

Havainnekuva Hiedanrannan rakennesuunnitelmasta
 

Ratkaisu kunnioittaa myös alueen historiaa, sillä tehtaalle on kulkenut aikanaan teollisuusraide. Jo ennen teollisuuskäyttöä kapearaiteinen junarata kulki Lielahden asemalta kartanolle, ja raitiotie on tulossa nyt uudelleen aivan samaan kohtaan.

Alueelle laaditaan maankäytön yleispiirteinen suunnitelma kahdessa vaiheessa. Nyt ensimmäisessä vaiheessa laaditussa rakennesuunnitelmassa esitetty raitiotielinjaus varmistaa tiiviin Hiedanrannan keskustan kehittymisen tavoitteiden mukaisesti.

Raitiotien linjaaminen tehtaan kautta on katsottu välttämättömäksi myös Lielahden vanhan tehdasalueen kehittämiseksi ja uudisrakentamiseksi vetovoimaisena kulttuuri, - liike- ja palvelutilana. Tehdaskompleksin kautta menevä raide mahdollistaa sujuvan liikkumisen ja asioinnin sekä varmistaa kiinnostavan asiakasvirran Hiedanrannan keskusta-alueen toimijoille.

Tehtaan kautta kulkeva raitiotie on noin 13–15 miljoonaa euroa edullisempi kuin raitiotien yleissuunnitelmaa mukaileva ratkaisu. Lisäksi se on noin 3 minuuttia matka-ajaltaan nopeampi Lentäväniemen ja keskustan välisillä matkoilla. Joukkoliikenteen palvelutaso Lielahden koulun ja nykyisien palvelujen suuntaan on mahdollista säilyttää vähintään nykytasolla. Myös raitiotien jatkaminen Ylöjärven suuntaan on huomioitu suunnittelussa.

Raitiotielinjaus Hiedanrannan keskustan kautta on kiinteistötaloudellisesta näkökulmasta noin 7 prosenttia kannattavampi eli kaupunki saa ratkaisulla 24 miljoonaa enemmän tuloja.

Monipuolista kaupunkirakennetta

Rakennesuunnitelman lähtökohtana on kaupunkirakennekonsepti, joka mahdollistaa monipuolisen ja vaihtelevan korttelirakenteen. Sitä voidaan kehittää joustavasti, esimerkiksi luoda suorempia kävely-yhteyksiä tai katkaista tuulitunneleita. Suunnitelmassa esitetyt kaksi julkista käytävää sitovat erilaiset alueet toisiinsa.

Itä–länsi-suuntainen kaupunkikäytävä koostuu laadukkaiden julkisten tilojen sarjasta, joka yhdistää Hiedanrannan ympäröiviin paikalliskeskuksiin. Tilassa on tärkeimmät julkiset toiminnot ja nähtävyydet sekä uusi raitiotien, joka yhdistää Hiedanrannan ja Tampereen keskustan toisiinsa.

Pohjois–etelä-suuntainen viherkäytävä sitoo Lielahden ja Tehdaskaupungin toisiinsa sekä yhdistää Epilänharjun ja Niemenrannan viheralueet Hiedanrantaan. Viherkäytävä tarjoaa mahdollisuudet erilaisille toiminnallisille alueille.

Hiedanrannan eri osilla on oma identiteettinsä ja tunnistettava kaupunkirakenteensa. Historialliset elementit ovat olennainen osa koko Hiedanrannan identiteettiä.

Kehittäminen ja identiteetti perustuvat alueen ainutlaatuisten resurssien uudenlaiseen hyödyntämiseen. Hiedanrannan nykyiset ja tulevat haasteet (muun muassa nollakuitu ja hulevedet) nähdään lisäarvona.

Viherverkosto varmistaa, että laajat viher- ja vesialueet ovat aina viiden minuutin (noin 400 metrin) kävelymatkan päässä asuinpaikasta riippumatta. Alue sijoittuu kaupunkiseudun liikenteelliseen solmukohtaan ja on erittäin hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla.

Yleissuunnittelua yhteistyössä

Yleissuunnittelutyö käynnistettiin huhtikuussa, jossa alueesta järjestetyn kansainvälisen ideakilpailun parhaita töitä kehiteltiin eteenpäin yhdessä kaupunkilaisten ja alueen suunnittelijoiden sekä yliopiston kaupunkitutkijoiden kanssa neljässä työpajassa Hiedanrannassa.

Työpajoihin osallistuneet kaupunkilaiset näkivät Hiedanrannan Länsi-Tampereen uutena keskustana, joka tarjoaa hedelmällisen ympäristön yhteisöille, luonnolle, yrityksille ja uusille ideoille. Rakennesuunnitelman luonnosaineistoa esiteltiin kaupunkilaisille kartanon Suunnittelukonttorissa Puutarhajuhlien yhteydessä elokuussa 2017.

Maankäytön rakennesuunnitelman jälkeen laaditaan maankäytön yleissuunnitelma. Suunnitelmaa työstetään edelleen vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten, yhteisöjen ja yritysten sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa työpajoissa syksyn kuluessa.

Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2018. Samaan aikaan aloitetaan ensimmäisten asemakaavojen laadinta siten, että alueen ensimmäinen asemakaava valmistuu vuonna 2019.

Tavoitteena on, että alueen infran rakentaminen alkaisi vuosina 2020–21. Raitiotieliikenne alueen läpi on mahdollista aloittaa Raitiotien kehitysohjelman tavoitteen mukaisesti vuonna 2024.

Mittava uusi kaupunginosa

Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteena on uuden Hiedanrannan kaupunginosan rakentaminen 20 000–25 000 asukkaalle ja 10 000 työpaikalle, aktiivisen toiminnan tuominen Lielahden vanhalle tehdasalueelle sekä kehitysympäristönä toimiminen älykkäälle kaupunkikehitykselle, resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle.

Hiedanrannasta tulee tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, joka tarjoaa kuntalaisille sujuvan arjen ja parantaa asukkaiden elämänlaatua hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja. Lielahden aluekeskus on nykyiselläänkin seudullisesti merkittävä kaupallinen keskittymä.

Rakentuva Hiedanranta luo hyvät edellytykset myös Lielahden kehittymiselle sekä muodostaa sen kanssa toiminnallisesti että laadullisesti korkeatasoisen aluekeskuksen. Kantakaupungin yleiskaavan 2040 ja Hiedanrannan kehittämisohjelman mukaisesti tavoitteena on lisätä merkittävästi alueen rakentamismahdollisuuksia Näsijärven rantaa täyttämällä.


Lisätietoja

Hiedanrannan kehitysohjelma/
Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901

Suunnittelujohtaja
Taru Hurme
puhelin 040 806 2601


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto NOAN