Siirry sisältöön

Raitiotien suunnittelun jatkamista Pyynikintorilta länteen esitetään kaupunginhallitukselle

Julkaistu 28.9.2017 13.28

Tampereen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 2.10.2017 esitystä raitiotien osan 2 suunnittelu- ja kehitysvaiheen aloittamista Pyynikintorilta länteen Lentävänniemeen. Reitin tarkempaa suunnittelua kiirehditään muun maussa Santalahden uuden alueen rakennustöiden etenemisen takia.

Päätösesityksen mukaan raitiotien osan 2 PyynikintoriLentävänniemi kehitysvaihe aloitetaan ja tilataan Raitiotieallianssilta kokonaishintaan 2,7 miljoonaa euroa. Valtion tukea on tarkoitus hakea myös Raitiotieallianssin osan 2 kehitysvaiheen suunnittelutyöhön. Tavoitteena on, että tuen määrä on 30 prosenttia kehitysvaiheen kokonaiskustannuksista 2,7 miljoonaa euroa eli 0,81 miljoonaa euroa.

Riittävän ajoissa aloitettu suunnittelu vähentää aikatauluihin liittyviä riskejä ja niistä mahdollisesti tulevia lisäkustannuksia. Raitiotien meneillään olevan rakentamisvaiheen kustannuksissa voidaan myös säästää, jos väliaikaiseksi ajateltu Pyynikintorin sähkönsyöttöasema suunnitellaan ja rakennetaan heti lopulliseen paikkaansa.

Kehitysvaiheen 2 suunnittelu on tarkoitus tehdä kolmessa osassa: PyynikintoriSantalahti, SantalahtiNiemenranta (Hiedanrannan alue) ja Niemenranta–Lentävänniemi. Raitiotieallianssin kehitysvaiheen tavoitteena on laatia toteutussuunnitelma ja sitova tavoitekustannus raitiotiestä, joiden perusteella kaupunginvaltuusto voi päättää osan 2 rakentamisesta joko osissa tai kokonaisuutena.

Rantatien raitiotiereittiä tarkennettava

Santalahti ja sen pääkatu Rantatie sijoittuvat osan 2 raitiotiereitin Pyynikintori - Lentävänniemi varrelle. Santalahden alueen asuin- ja liikerakentaminen on käynnistymässä nopeasti. Santalahden asemakaavan valmisteluvaiheessa raitiotierata esitettiin alueen läpikulkevalle Rantatie-kadulle sekakaistalle muun ajoneuvoliikenteen sekaan. Viime vuosina tapahtuneen kehityksen myötä, raitiotien suunnitteluperusteiden tarkennuttua ja Hiedanrannan alueen rakentamismahdollisuuksien avauduttua, Rantatiellä on tullut esiin tarve erottaa raitiotieliikenne muusta katuliikenteestä omalle uralle.

Hiedanrannassa Raitiotieallianssin on alusta asti tarkoituksenmukaista valvoa, että raitiotien ratageometrian sekä pysäkkien ja sähkönsyöttöasemien sijoittelun suunnittelu on mahdollisimman realistista. Santalahden alueen rakentuminen edellyttää, että Rantatie-kadusta tehdään mahdollisimman nopeasti tarkat katu- ja rakennussuunnitelmat kunnallistekniikasta, raitiotieradan tilantarpeesta ja katujärjestelyistä.

Raitiotien toteutusosalla 2 tarkastellaan tällä hetkellä yleissuunnittelutasoisesti raitiotiereitin linjausvaihtoehtoja siitä, miten raitiotie kulkisi Sepänkadulta Hiedanrannan ranta-alueelle. Mikäli vaihtoehtojen vertailussa päädytään esittämään reittimuutosta aiemmin päätetystä, niin asia tuodaan kaupunginhallituksen linjattavaksi myöhemmin syksyllä.

Rakenteilla olevan osan 1 kokemuksista voidaan todeta, että lupa- ja kaavoitusprosessien kesto voivat aiheuttaa rakentamiselle aikataulu- ja kustannuspaineita. Aikaisella kehitysvaiheella tätä voidaan vähentää osan 2 toteuttamisen osalta.

Pyynikintorin sähkönsyöttöaseman osalta Raitiotieallianssin osan 2 kehitysvaiheen aloittaminen heti mahdollistaa myös kustannussäästöjä. Raitiotieallianssin osan 1 toteutussuunnitelmaan sisältyi väliaikaisen sähkönsyöttöaseman rakentaminen Pyynikintorille torialueen reunaan. Suunnitelma oli, että lopullinen Amurin alueen raitiotien sähkönsyöttöasema rakennetaan Sepänkadun varteen ja väliaikainen sähkönsyöttöasema puretaan sitten, kun hankkeen toinen toteutusosa valmistuu. Mikäli osan 2 valmistelu aloitetaan nyt, voidaan Pyynikintorille suunniteltu väliaikainen syöttöasema jättää kokonaan rakentamatta, ja tehdä sähkönsyöttöasema heti lopulliseen sijaintiin.

Tampereelle rakennetaan kaksihaarainen raitiotie Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle vuosien 20172021 aikana. Rakentamista on suunniteltu jatkettavaksi Pyynikintorilta länteen Lentävänniemeen arviolta vuosien 20212024 aikana.

Tampereen kaupunginvaltuusto teki 7.11.2016 toteutuspäätöksen raitiotien ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Työ alkoi tämän vuoden alussa. Ensimmäiseen toteutusvaiheeseen kuuluu raitiotieradan lisäksi varikko Hervantaan ja tarvittavat raitiovaunut.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvelualue/
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Kaupunkiympäristön palvelualue, raitiotien kehitysohjelma/
Kehityspäällikkö
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700


Teksti Anna-Leea Hyry