Siirry sisältöön

Miten hulevesiä tulisi hallita Tampereella? -vastaa kyselyyn

Julkaistu 22.9.2017 11.00

Tampereen kaupunki on päivittämässä hulevesiohjelmaansa ja ottamassa käyttöön kiinteistökohtaista hulevesimaksua. Asukkaat voivat antaa palautetta hulevesien johtamisesta tonteilla ja kaupungin yleisillä alueilla nykyisin ja kertoa toiveista tulevaisuuden hulevesiratkaisuiksi vastaamalla kyselyyn, joka on avoinna 8.10.2017 saakka sivulla www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto.

Kuva: Vuores
 

Kyselyssä voi antaa palautetta esimerkiksi piha-alueen, katujen, torien ja puistojen tulvimisongelmista ja siitä, millä perusteilla hulevesimaksun tulisi määräytyä.

Hulevedet ovat maan pinnalta ja katoilta ja muilta pinnoilta valuvia sade- ja sulamisvesiä. Hulevesiä voidaan imeyttää ja viivyttää tonteilla, mutta yleisimmin hulevedet johdetaan suoraan tonteilta kaupungin ja vesihuoltolaitoksen järjestelmiin. Hulevesiä pyritään nykyisin hallitsemaan ensi sijassa luontoa mukailevilla keinoilla.

Hulevesien syntyä voidaan ehkäistä esimerkiksi imeyttämällä ne maahan jo syntypaikoillaan, mikäli maaperä on vettä läpäisevää. Hulevesien tulvimista voidaan ehkäistä keräämällä hulevesiä viivytysaltaisiin, ja viivytysaltaista, uomista ja kosteikoista voidaankin suunnitella myös viihtyisiä viheralueita ja maisemia. Luonnonmukainen hallinta auttaa parantamaan hulevesien ja vesistöjen veden laatua sekä turvaamaan pohjavesivarantojen määrää ja laatua.

Tällä hetkellä Tampereen kaupunki ja Tampereen Vesi käyttävät vuosittain yhteensä noin 6 miljoonaa euroa hulevesien hallintaan. Tämä sisältää uusien rakenteiden suunnittelun ja rakentamisen sekä nykyisten kunnossapidon ja käyttökulut. Nykyisin hulevesin hallinta rahoitetaan verovaroilla ja osana Tampereen Veden perimää jätevesimaksua. Lakimuutosten vuoksi sitä ei voi enää rahoittaa jätevesimaksuilla, joten Tamperekin valmistelee hulevesimaksua ja hulevesien hallinnan kokonaisvastuun siirtämistä kaupungille, kaupunkiympäristön palvelualueelle. Tampereella on satsattava hulevesien hallintaan jatkossakin yhdyskuntarakenteen tiivistyessä ja rankkasateiden lisääntyessä ilmastonmuutoksen takia.

Tampereen hulevesiohjelma on vuodelta 2012, ja siinä määritellään periaatteet hulevesien hallinnalle kantakaupungin alueella, esimerkiksi millaisia hulevesijärjestelmiä rakennetaan.


Lisätietoja

Vesihuoltoinsinööri
Maria Åkerman
puhelin 040 801 6946

Erikoissuunnittelija
Pekka Heinonen
puhelin 040 846 9458


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen