Siirry sisältöön

Hiedanrannassa testataan nollakuitua mullanvalmistuksessa ja viherrakentamisessa

Julkaistu 20.9.2017 11.45

Hiedanrannassa tutkitaan nollakuidun hyödynnettävyyttä. Näsijärven pohjasta ruopatusta nollakuidusta on valmistettu kantavaa maa-ainesta edellisen koetoiminnan yhteydessä vuonna 2015, jonka ominaisuuksia testataan nyt murskattuna mullanvalmistuksessa, viherrakentamisessa ja kasvualustana. Koetoiminta alkoi syyskuussa 2017 multaseosten valmistuksella. Koealue sijaitsee vanhalla tehdasalueella Sellukadun pohjoispuolella vanhan junaradan vieressä, lähellä Lielahden kauppakeskittymää. Asukkailta ja lähialueella liikkuvilta pyydetään havaintoja koekasojen mahdollista hajuista.

Mullanvalmistuksen testaamiseksi nollakuitua ja käsiteltyä nollakuituseosta sekoitetaan turpeen, mullan, kompostin ja kuorijätteen kanssa. Alueelle kasataan kolmisenkymmentä 5–7 m3 :n multakasaa, joissa kaikissa on eri seos. Multakasoja sekoitetaan noin kuukauden välein sulan maan aikana. Multakoe kestää ainakin talven yli. Multaseoksia hyödynnetään keväällä alkavassa kasvualustakokeilussa, jossa vertaillaan kasvien kasvua eri seoksissa.

Tänä syksynä aletaan myös tutkia käsitellyn nollakuidun toimivuutta viherrakentamisessa. Seostettua ja stabiloitua nollakuitua tiivistetään muotteihin, ruutuihin sekä penkereisiin, joihin kylvetään siemenseosta. Kaksi vuotta kestävässä kokeessa seurataan muun muassa massan liettymistä sekä jäätymisen ja sulamisen vaikutuksia materiaalin.

Hajuista voi antaa palautetta

Ympäristö- ja rakennusjaosto on myöntänyt luvan koetoiminnalle 22.8.2017. Koetoiminta on arvioitu pienimuotoiseksi. Seostettavat materiaalit ovat haitattomia ympäristölle ja päästöt hyvin pieniä. Pölyämisen estämiseksi käytetään tarvittaessa vettä. Mullanvalmistuksen ja aumojen kääntelyn yhteydessä voi esiintyä hajua, joka on paikallista. Asukkaat ja alueella liikkuvat voivat kertoa havainnoistaan verkkolomakkeella, joka löytyy kaupungin Hiedanranta-verkkosivuilta (linkki alla)

Näsijärven pohjaan on aiemman metsäteollisuustoiminnan seurauksena kerrostunut noin 1,5 miljoonaa m3 nollakuitua eli puuta ja puukuitua. Sitä on ruopattu jo tutkimustarkoituksiin useita kymmeniä kuutioita, mutta varsinaista alueen kunnostamista ei ole vielä tehty.

Koetoiminnalla pyritään löytämään nollakuidulle sovellutuksia, joita voitaisiin hyödyntää alueen puistorakentamisessa monipuolisesti. Koska nollakuitu on hyvin orgaanista jätettä, sen hyötykäyttö muun muassa mullan raaka-aineena on luontevaa. Materiaalille on ominaista pistävä ja hapan haju, joten sitä testattava ennen hyötykäyttöä eri seosvaihtoehdoilla.


Lisätietoja

Ramboll:
Projektipäällikkö
Merja Autiola
puhelin 040 576 4798


Ramboll:
Suunnittelija
Matti Holopainen
puhelin 040 182 9566

Tampereen kaupunki, Hiedanrannan kehitysohjelma:
Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901

Tampereen Infra:
Työmaapäällikkö
Heikki Saarinen
puhelin 0500 628 312


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen