Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2018

Julkaistu 14.9.2017 10.43

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi vuoden 2018 talousarvioesityksen osaltaan 13.9.2017. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä painotetaan hyvinvoinnin edistämistä ja palvelurakenteiden uudistamista. Peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn panostetaan. Uutena palveluna esityksessä on muun muassa syömishäiriökeskus.

Talousarviokehyksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen vuonna 2018 tulisi olla 680,1 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 talousarvioesityksessä nettomenot ovat kasvaneet 18,1 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia kuluvan vuoden alkuperäiseen vuosisuunnitelmaan verrattuna. Talousarvioesitykseen sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut.

Heinäkuun talouskatsauksessa kuluvan vuoden koko kaupungin tilinpäätösennuste on 29,3 miljoonaa alijäämäinen. Suurimmat ylitykset ovat sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tiukan taloudellisen tilanteen lisäksi haasteita tulevalle vuodelle tuovat palvelua tarvitsevien asiakkaiden määrän kasvu niin lapsissa kuin ikäihmisissäkin sekä korkea työttömyysaste.

Painopisteinä asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja palvelurakenteiden uudistaminen

Talousarvioesityksen strategiset tavoitteet ovat vielä alustavia, sillä Tampereella valmistellaan uutta strategiaa, jota kaupunginvaltuusto käsittelee lokakuussa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen alustavissa strategisissa painopisteissä korostuvat asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä palvelurakenteiden uudistaminen. Palveluissa painotetaan ennaltaehkäiseviä ja perustason palveluja sekä tuetaan kuntalaisten omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä.

Alueellisia hyvinvointikeskuksia ja lähitoreja lisätään ja niiden toimintaa kehitetään. Palveluja kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa digitalisaatiota hyödyntäen. Myös kumppanuuksia järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa vahvistetaan. Tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen valmistaudutaan luomalla yhteistyörakenteita maakunnan kanssa.

Koukkuniemeen uusia tehostetun palveluasumisen paikkoja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitykseen kuuluvat sairaala- ja kuntoutuspalvelut sekä avo- ja asumispalvelut, johon sisältyvät ikäihmisten palvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vastaanottopalvelut sekä psykososiaalisen tuen palvelut.

Esityksen mukaan ikäihmisten palveluissa pyritään edellisvuosien tavoin vähentämään laitoshoidon tarvetta lisäämällä tehostettua palveluasumista sekä kotiin tai kodinomaisiin oloihin annettavaa apua ja hoitoa. Koukkuniemen Toukolaan valmistuu 120 uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa. Lisäksi puitesopimuksia hyödyntäen ostetaan 10 uutta paikkaa. Vastaavasti sairaala- ja vanhainkotihoidosta vähennetään 100 paikkaa.

Kotihoidossa lisätään henkilöstöä, kuvapuhelinpalvelua laajennetaan, kotihoidon lääkäripalveluja vahvistetaan ja palvelutalon kotihoidon kehitetään.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon panostetaan

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa vahvistetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resursseja.

Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset ovat lisääntyneet, siksi lastensuojelun avohuollon tiimit ja toimintamallit uudistetaan. Puheterapiapalveluja puolestaan vahvistetaan monikielisten alle kouluikäisten lasten määrän kasvun takia.

Sosiaalipäivystystä laajennetaan uuden päivystysasetuksen mukaisesti. Talousarvioesityksessä varaudutaan myös uudistuneen tartuntatautilain opiskeluterveydenhuoltoon tuomiin uusiin velvoitteisiin.

Uusia sähköisiä omahoito- ja asiointipalveluja

Vastaanottopalveluissa lisätään sähköisiä omahoito- ja asiointipalveluja sekä kehitetään toimintamalleja ja asiakasvastaavien toimintaa. Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun oikeaan aikaan.

Palvelumallityön mukaisesti vastaanottotoiminnassa suunnitellaan palvelujen keskittämistä suurempiin palvelupisteisiin ja valmistaudutaan digitaalisten palvelujen käyttöönottoon.

Tampere on myös mukana valtakunnallisessa Oda-hankkeessa, jossa muun muassa luodaan palvelu, jonka avulla virtsatietulehdusoireista tai äkillisestä selkäkivusta kärsivä asiakas voi saada omaan tilanteeseensa sopivia toimintaohjeita verkosta ympäri vuorokauden.

Ensi vuonna aloitetaan alueellisen apuvälineyksikön valmistelu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) ja alueen kuntien kanssa.

Tesomalle valmistuu keväällä 2018 hyvinvointikeskus, jonka palvelut on kaavailtu toteuttavan allianssimallilla. Asiasta päätetään kaupunginhallituksessa lokakuussa.

Syömishäiriökeskus aloittaa keväällä

Psykososiaalisen tuen palveluissa lisätään kehitysvammaisten asumispalveluja sekä varaudutaan täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimentulotuen tarpeen kasvuun.

Syömishäiriöisille perustetaan keväällä 2018 oma hoitoyksikkö, johon tulee poliklinikka ja päiväosasto.

Mobiilihoitaja ja lääkäripäivystys kotihoidon asiakkaille

Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa valmistaudutaan Hatanpään sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan mahdolliseen yhdistymiseen vuodenvaihteessa. Kaupunginvaltuusto päättää yhdistymisestä lokakuun alussa.

Acutan erikoissairaanhoidon tarvetta pyritään vähentämään aloittamalla kaupungin oman kotihoidon asiakkaille mobiilihoitajatoiminta sekä laajentamalla kotihoidon ympärivuorokautista lääkäripäivystystä. Mobiilihoitaja on sairaanhoitaja, jolla on matkassa laukullinen erilaisia vieritestauslaitteita. Kotihoidon hoitaja voi kutsua mobiilihoitajan paikalle, jos hän havaitsee asiakkaan voinnissa jotain huolestuttavaa. Tarvittaessa mobiilihoitaja voi konsultoida kotihoidon lääkäreitä.

Kotisairaalaan lisätään kymmenen uutta paikkaa. Sydänpotilaille lisätään uusia tarkkailupaikkoja Hatanpään sisätautiosastolle.

Asian käsittelyn aikana lautakunta esitti toivomusponnella huolensa kuluvan vuoden talousarvioylityksistä ja palvelutarpeen kasvusta muun muassa avo- ja asumispalveluissa. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että pormestarin talousarvioehdotuksessa huomioidaan sosiaali- ja terveysmenojen riskit ja palveluiden tarpeen kasvu. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäksi ennaltaehkäisyn näkökulma on tarpeellista huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Lautakunta toivoo lisäpanostuksia huumehoitoihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan, kuten köyhyysohjelman toimeenpanemiseen. Erityishuomiota on kiinnitettävä budjetointivaiheeseen, jotta ongelmat ratkaistaan ennen niiden syntymistä ja samalla kokonaiskustannukset sekä inhimillinen kärsimys jäävät mahdollisimman pieniksi.

Pormestari antaa oman talousarvioesityksensä lokakuussa ja se voi sisältää muutoksia lautakunnan esitykseen verrattuna.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala