Siirry sisältöön

Särkänniemen alueen asemakaavan muutos alkaa

Julkaistu 14.9.2017 9.09

Särkänniemen alueen asemaakaavojen muutostyö alkaa. Huvipuistoalueen, Sara Hildénin taidemuseon alueen, Onkiniemen entisen tehdasalueen, Mustalahden sataman, Kortelahden ja Rantaväylän tiealueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 12.10.2017 saakka.

Havainnekuva: Särkänniemen asemakaava-alue
 

Alueella on nyt voimassa useita eri asemakaavoja. Viime vuonna valmistunut yleissuunnitelma on lähtökohtana laadittavalle asemakaavalle. Asemakaavoituksesta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 3.10.2017 klo 17–20 Galleria Nottbeckissä (os. Satakunnankatu 18).

Kaava-alueen pinta-ala on noin 68 hehtaaria, josta noin 37 hehtaaria on vesialuetta. Alueen omistaa Tampereen kaupunki, lukuun ottamatta suunnittelualueen etelärajalla olevaa Liikenneviraston rata-aluetta. Alue rajautuu pohjoisessa Näsijärveen, lännessä Sahanteränkatuun ja Onkiniemeen, etelässä Paasikivenkatuun ja rataan sekä idässä rakentumassa olevaan Ranta-Tampellan asuinalueeseen.

Suunnittelualueella on useita Särkänniemen huvipuistoon liittyviä rakennuksia, laitteita ja kaupungin merkkirakennuksia kuten Näsinneula, Sara Hildénin taidemuseo ja entinen delfinaario, jossa toimii nykyään sisäaktiviteettipuisto Superpark.

Onkiniemen alueella on entisen Suomen Trikoon punatiiliset tehdas- ja voimalarakennukset sekä puurakenteinen varastorakennus, jotka ovat olleet viime vuodet muun muassa eri alojen kulttuuritoimijoiden työskentelytiloina.

Mustalahden satama-alueella on kaksi satamamakasiinia, joissa toimii ravintola ja Mustalahden satamapalvelut. Tammerkosken yläjuoksulla, ratasillan ja Näsinsillan välisellä Pajasaarella on purjehdusseuran paviljonki, joka on suojeltu asemakaavalla.

Matkailua, vapaa-aikaa ja asumista

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Särkänniemen, Onkiniemen, Mustalahden ja Kortelahden alueen kehittäminen paremmin Tampereen keskustaan kytkeytyvänä, jalan ja pyörällä saavutettavana virkistyksen, matkailun, palvelujen ja asumisen sekoittuneena alueena, joka hyödyntää keskeistä sijaintia Tampereen keskusta-alueella ja Näsijärven rannalla sekä mahdollistaa eri toimijoiden ja yritysten toiminnan laajentumisen ja kehittymisen.

Tampereen Särkänniemi Oy:n tavoitteena on muodostaa alueesta Tampereen ja Pirkanmaan ympärivuotisen matkailun ja vapaa-ajan keskittymä, joka tarjoaa alustan monenlaisille matkailun ja vapaa-ajan palveluille ja -yrittäjille, jotka hyödyntävät Mustalahden sataman toimintoja ja sijaintia järven rannalla.

Museon laajennus ja tehtaan käyttö

Asemakaavassa varaudutaan Sara Hildénin museotoiminnan jatkumiseen Särkänniemen alueella ja museon laajentamiseen huvipuistoalueesta riippumattomana yksikkönä, jolla on oma kulku huvipuistoalueen halki.

Tampereen kaupungin tavoitteena on mahdollistaa alueella olevien kaupungin omistamien rakennusten, kuten Mustalahden satamamakasiinien ja Suomen Trikoon tehdasrakennusten myyminen uusille omistajille. Trikoon entisestä tehdasalueesta on tavoitteena muodostaa asumista, kulttuuritoimintaa, palveluja ja yritystoimintaa yhdistävä rakennuskokonaisuus, jossa myös kaupunki voisi olla vuokralaisena.

Satama-alueelle laajennus

Mustalahden ja Kortelahden alueen kehittämistavoitteita ovat satamatoimintojen laajentaminen ja siirtäminen kohti Kortelahtea, satama-altaan halki rakennettava kevyen liikenteen silta sekä Kortelahden ranta-alueelle toteuttava Järviluontokeskus, jonka päämääränä on toimia ympärivuotisena vesiaktiviteettien, järvimatkailun, vesitiedon ja järviluonto-opetuksen keskuksena.

Suunnittelualueella on maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita teollisuushistoriaan, vapaa-ajantoimintoihin, kulttuuripalveluihin ja vesiliikenteen historiaan liittyviä kulttuuriympäristöarvoja ja rakennuksia, kaksi kiinteää muinaisjäännöstä sekä vedenalaisia muinaisjäännöksiä, joiden suojeleminen on asemakaavan tavoitteena.

Liikenteen tilatarpeita ratkaistaan

Liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä tavoitteita ovat Paasikivenkadun linjauksen ja ratikan tilatarpeiden ratkaiseminen, jalankulun ja pyöräilyn toimivuuden ja aseman parantaminen, Näsijärven rannalla kulkevan virkistysreitin tutkiminen ja ranta-alueen kehittäminen sekä keskustan suunnalta Särkänniemen alueelle johtavan köysiradan tutkiminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavan tavoitteiden lisäksi suunniteltua työn kulkua sekä mahdollisuuksia seurata kaavatyötä ja vaikuttaa siihen. OAS:ista voi jättää nähtävillä olon aikana mielipiteitä kaupungin kirjaamoon. Suunnitelmaa voidaan täydentää työn aikana.

Seuraavassa eli luonnosvaiheessa valmisteluaineisto tulee nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten arviolta ensi kevääseen mennessä. Kaavaehdotus pyritään saamaan nähtäville ensi vuoden aikana.


Lisätietoja

Hankepäällikkö
Sakari Leinonen
puhelin 040 701 5792


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Havainnekuva asemakaavan suunnittelu- ja lähivaikutusalueesta