Siirry sisältöön

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2018

Julkaistu 12.9.2017 18.56

Tampereen kaupungin kiinteistöjä, tiloja ja asuntopolitiikkaa koskevien palvelujen toimintamenojen arvioidaan olevan ensi vuonna 103,0 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuloja olisi 235,8 miljoonaa euroa. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2018 talousarvioesityksen 12.9.2017. Kaupungin ensi vuoden budjetti hyväksytään marraskuussa kaupunginvaltuustossa.

Talousarvion 2018 toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen valmisteilla olevaan uuteen strategiaan. Asunto- ja kiinteistölautakunnan alustavissa strategisissa painopisteissä korostuvat monipuolisen asunto- ja toimitilarakentamisen edellytysten varmistaminen ja maankäytön kehittäminen sekä kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä vahvistavien kehitysohjelmien edistäminen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesityksen mukaan ensi vuoden toimintatuloista noin 200,6 miljoonaa euroa muodostuu vuokratuloista. Summaan sisältyvät 37,8 miljoonan euron ulkoiset vuokratulot maa-alueista ja 157,4 miljoonan euron vuokratulot tilaomaisuudesta. Tilavuokratuloista suurin osa, eli 142,5 miljoonaa euroa, on kaupungin sisäisiä tuloja.

Nettoinvestointien lasketaan olevan ensi vuonna yhteensä 630,5 miljoonaa euroa, josta 549,5 miljoonaa euroa aiheutuu kaupungin sisäisestä omaisuuden siirrosta Tilakeskus liikelaitoksesta Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään. Asunto- ja kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tilaomaisuus siirtyy 1.1.2018 Tilakeskus Liikelaitoksen taseesta kaupungin taseeseen, asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuulle. Tilaomaisuuden siirtoa on valmisteltu vuoden 2017 aikana. Siirto aiheuttaa merkittävän kertaluonteisen investointimenon lautakunnan talousarvioon.

Lautakunnan varsinainen nettoinvestointiesitys on 80,940 miljoonaa euroa, joka muodostuu talonrakennushankkeista (51,060 milj. euroa) sekä maa-omaisuuteen kohdistuvista investoinneista (29,880 milj. euroa). Maaomaisuuden investoinneista 16,8 miljoonaa euroa varataan Viiden tähden keskustan (Kansi ja Areena sekä Tampella) ja Hiedanrannan kehitysohjelmiin. Talonrakennushankkeista varataan 1,06 miljoonaa euroa Hiedanrannan rakennusten perusparannuksiin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaista toimintaa on muun muassa maapolitiikka, johon kuuluu maanhankinta, ja -luovutus, maaomaisuuden edunvalvonta sekä kehittäminen. Maapolitiikan toiminnoilla luodaan osaltaan edellytykset palveluiden, asumisen ja elinkeinoelämän kaupunkiseudulle sijoittumiselle ja kehittämiselle sekä rakentamiselle. Asuntopolitiikan keinoin varmistetaan kaupungin väestönkasvun edellyttämä asuinrakentaminen, asuntotuotantoon kilpailun syntyminen ja asumisen kohtuuhintaisuus. Tilaomaisuuden hallintaan kuuluu tilojen yläpito ja kehittäminen sekä tiloihin liittyvistä vuokrausjärjestelyistä ja sopimuksista huolehtiminen.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]

Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell