Siirry sisältöön

Tampereen strategiaa ja brändiä rakennetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa

Julkaistu 29.8.2017 11.26

Kaupungin strategia- ja brändityö on nyt ripeässä vauhdissa. Kyselyjen, haastattelujen, ja useiden työpajojen avulla on luodattu näkemyksiä siitä, millainen Tampereen tulisi olla vuonna 2030. Työssä korostuu yhteistyö eri sidosryhmien kuten elinkeinoelämän, yliopistojen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin edustajien sekä kaupunkilaisten kanssa. Myös kaupungin henkilöstö on tiiviisti mukana työstämässä strategian ja brändin ydinviestejä.

Tampereen uusi strategia perustuu valtuustokaudelle ulottuvaan pormestariohjelmaan sekä laajaan kevään ja kesän 2017 aikana koottuun pohja-aineistoon. Eri sidosryhmien näkemyksien pohjalta työstettyä luonnosta pääsevät kaikki asiasta kiinnostuneet arvioimaan syyskuussa. Strategian hyväksyy kaupunginvaltuusto lokakuussa. Tampereen brändin suuntaviivat linjataan vuoden lopulla.

Tampere – tekoja ja tarinaa

Strategiatyön rinnalla on valmisteltu Tampereen tarinaa. Vuoden alussa käynnistetyssä brändityössä kirkastetaan yhteistä Tampereen tarinaa ja siitä kertovia kärkiviestejä.

- Tarinaa teemme yhdessä, kyseessä on koko alueen ja kaikkien toimijoiden yhteinen tarina, painotti yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuija Telén 23.8.2017 Kansainvälinen Tampere – tekoja ja tarinaa -seminaarissa, jonka työpajoissa pohdittiin, mitä Tampereen tarinassa tulisi näkyä, miten viitoitetaan Tampere kansainväliselle menestysuralle ja houkutellaan kaupunkiin kansainvälisiä investoijia, osaajia, matkailijoita ja opiskelijoita. Kutsuseminaariin osallistui lähes kaksi sataa eri sidosryhmien edustajaa.

Pormestari Lauri Lyly evästi seminaariväkeä miettimään, millä seikoilla Tampere erottuu ja mitkä tekijät elättävät seutua tulevaisuudessa niin, että Tampere on vetovoimainen ja inhimillinen kaupunki.

Tulevaisuuden kaupungin taianomaisuus

USA:n Suomen entinen suurlähettiläs Bruce Oreck herätteli miettimään tulevaisuuden Tamperetta kolmesta näkökulmasta: valon, ihmisen ja luovuuden. Syksyn ja talven pimeys ei ole Oreckin mukaan lainkaan huono asia, kun mietitään uudella tavalla kaupungin valaistus: Tampere voisi olla taianomainen paikka, ja juuri valo on yksi elementti tehdä kaupungista lumoava ja kiinnostava.

Oreckin mielestä ihminen on ensisijainen tekijä, kun suunnitellaan tulevaisuuden kaupunkia. Kaupunkiympäristöjä ja -tiloja tulee kehittää ihmisille eikä autoille. Kaupunkikehittämisessä syntyy taianomaisuutta, kun luodaan tiloja ja paikkoja ihmisille kohdata ja synnyttää uutta arjessaan sen sijaan, että rakennettaisiin ympäristöjä, jotka vaikeuttavat ihmisten elämää ja estävät kanssakäymistä.

Strategian pääteemat hahmottumassa

Strategiajohtaja Reija Linnamaa kertoi seminaariväelle uuden strategian valmistelutilanteesta. Hän esitteli luonnokseen hahmoteltua neljää kohtaa: Tampere on vuonna 2030 1) yhdessä tekevä ja välittävä, 2) osaamisen ja koulutuksen edelläkävijä, 3) elinvoimainen, saavutettava ja kansainvälinen toimija 4) urbaani, kiinnostava ja kestävästi kasvava.

– Strategian työstämisessä tulevaisuuden muutostekijät ovat keskiöissä. Luonnokseen haetaan näkemyksiä erityisesti siitä, mitä vuosi 2030 oikeasti tarkoittaa Tampereelle. Mitkä ovat haastavat ja innostavat tavoitteet ja ydinviesti - mikä on Tampereen kehittämisen hissipuhe. Miten Tampere erottautuu erityisesti kansainvälisessä viitekehyksessä, Linnamaa kertoi.

Kyselyllä ja haastatteluilla kerättiin näkemyksiä

Tampereen raati -mobiilisovelluksella ja Tampereen kasvot -sivulla toteutettiin keväällä ja alkukesästä kysely strategia ja brändityön pohjaksi. Kyselyyn saatiin 1884 vastausta, ja lisäksi tehtiin 13 syvähaastattelua, joissa eri alan vaikuttajat kertoivat näkemyksiään Tampereesta.

Kyselyllä ja syvähaastatteluilla kerättiin näkemyksiä siitä, mikä Tampereella toimii, mitä pitäisi parantaa ja millainen Tampere on tulevaisuudessa. Kysely koostui kolmesta teema-alueesta: Arki ja yhteisöllisyys, Osaaminen ja yrittäjyys sekä Elämykset ja ilmapiiri. Kiitosta saivat toimiva joukkoliikenne ja palvelut. Kaupunki koettiin turvalliseksi. Yritysten näkökulmasta Tampere on helposti saavutettavissa ja korkeakoulut tuottavat osaavaa työvoimaa. Parannusta toivottiin kaupungin yrityspalvelujen tarjontaan, alueen lentoliikenneyhteyksiin sekä kaavoitukseen. Tulevaisuuden Tampereen toivottiin olevan turvallinen, inhimillinen, ekologisesti kestävä ja yhteistyökykyinen.

Syvähaastatteluissa nostettiin esiin Tampereen rohkeus ja tulevaisuuteen suuntautuneisuus. Tampere on sopivan kokoinen, ei liian iso eikä liian pieni. Tärkeimmiksi tekijöiksi yrittäjyyttä tukevassa kaupungissa nousivat osaavan työvoiman saanti, yritysmyönteinen ilmapiiri sekä eri toimijoiden välinen tiivis yhteistyö ja kumppanuus.

Yritys ja yhteiskuntajohtaja Tuija Telén on tyytyväinen kyselyn ja syvähaastattelujen antiin brändityön näkökulmasta:

– Koottu aineisto on erinomainen pohja lähteä työstämään myös Tampereen tarinan kärkiviestejä.

Strategiaseminaarien materiaaleihin sekä kyselyn yhteenvetoon voi tutustua tarkemmin www.tampere.fi:ssä strategiasivulla.


Lisätietoja

Strategiajohtaja
Reija Linnamaa
puhelin 040 572 9610
sähköposti [email protected]

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Tuija Telén
puhelin 040 801 6009
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell