Siirry sisältöön

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta

Julkaistu 23.8.2017 10.32

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2016 on ilmestynyt raportti. Vuosiraportissa käsitellään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia tilinpäätösanalyysin muodossa.

Positiivinen tulokehitys jatkui kaupungin tytäryhteisöissä vuonna 2016. Tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys parantui sekä liikevaihdon että tulosten osalta huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdolla mitattuna merkittävimmistä yhtiöstä ja säätiöistä Tampereen Sähkölaitos -konserni, Coxa-konserni, YH-Kodit Oy, Tampere-talo Oy, Tammenlehväsäätiö-konserni, Tampereen Vuokratalosäätiö sekä muut asunto- ja kiinteistöyhtiöt pystyivät kasvattamaan liiketoimintaansa. Särkänniemi Oy:n liikevaihto supistui noin 5 prosentilla, samoin nettotulos heikkeni edellisestä vuodesta tappiolliseksi.

Kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen on toimittava taloudellisesti menestyksekkäästi. Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiöt ja yhteisöt pääosin rahoittavat investointinsa omalla tulorahoituksellaan sekä vastaavat itse toiminnan kehittämisestä. Pääomien tehokkaaseen käyttöön, konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuuteen sekä konserniyksiköiden toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota osana kaupungin omistajaohjausta.

Omistajaohjauksen rooli on korostunut entisestään kuntalain muutosten myötä. Aktiivinen ja tuloksellinen omistajaohjaus edellyttää kaupungilta riittävää perehtymistä yhtiöiden toimialaan sekä asiantuntemusta ja kykyä arvioida kaupungin omistamien yhtiöiden suoriutumista.

Konsernijaoston hyväksymään raporttiin kootut tiedot perustuvat valtaosin kunkin yhtiön tilinpäätöksen toimintakertomukseen. Kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne.

Esimerkiksi elinkeinopoliittisten yhtiöiden tavoitteena ei ole voiton maksimointi, vaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen. Asuntoyhteisöt toimivat yleishyödyllisyyden statuksen alla ja ohjauksessa, mutta pyrkivät terveeseen talouteen, vaikka eivät jaa osinkoa. Sen sijaan puhtaasti liiketaloudellisin periaattein toimivissa yhtiöissä toiminnan tuloksellisuus ja omistaja-arvon kasvattaminen ovat tärkeitä näkökulmia kaupungin strategisten tavoitteiden ohella.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]

Controller
Annina Nääppä
puhelin +358407493590
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell