Siirry sisältöön

Tampere haluaa yhtiöittää tilapalveluja tarjoavan liikelaitoksensa

Julkaistu 22.8.2017 18.14

Tampereen kaupunki aikoo yhtiöittää Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen palvelutuotannon. Asiasta päätti omalta osaltaan kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.8.2017. Jaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle uuden osakeyhtiön perustamista. Esityksen mukaan Tilakeskuksen kiinteistöt pysyvät Tampereen kaupungin taseessa.

Muutoksessa uudelle yhtiölle, Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, myydään Tampereen kaupungilta Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminta velattomalla 2,5 miljoonan euron kauppahinnalla. Tampereen kaupunki merkitsee osakeyhtiön osakkeita 80 000 eurolla ja tekee 1,0 miljoonan euron sijoituksen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lisäksi uudelle osakeyhtiölle myönnetään 1,5 miljoonan euron suuruinen laina. Tampereen kaupungin edellytyksenä on, että yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä eli niin sanottuna In house -yhtiönä, jolta kaupunki voi hankkia palveluja kilpailuttamatta.

Perustettavan yhtiön päätarkoituksena on tuottaa omistajalleen rakennusten ja tilojen rakennuttamispalveluja, isännöinti-, huolto- ja kunnossapitotoimintaa sekä niihin liittyvää suunnittelua, konsultointia ja palvelujen myyntiä. Uusi yhtiö kuuluu kaupunkikonserniin, ja se on täysin Tampereen kaupungin omistama.

Liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärän perusteella yhtiöstä muodostuu yksi merkittävimmistä Tampereen kaupungin omistamista yhtiöistä. Tällä hetkellä liikelaitoksen palveluksessa on noin 240 henkilöä. Henkilöstö siirtyy uuteen osakeyhtiöön työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti.

Uusi yhtiö keskittyy palveluliiketoimintaan

Tampereen Tilakeskus Liikelaitosta on kuluvan vuoden aikana organisoitu uudelleen, kun kaupunki siirtyi uuteen toimintamalliin. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle on tämän vuoden alussa muodostettu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä, jonka tehtävänä on kehittää pitkäjänteisesti kaupungin tila- ja kiinteistöomaisuutta kaupungin ja kaupunkilaisten tilatarpeisiin.

Uuden toimintamallin mukaisesti kaupungin tilaomaisuus siirretään sisäisesti Tilakeskus Liikelaitoksen taseesta kaupungin taseeseen. Samassa yhteydessä toteutetaan muut tasemuutokset. Omaisuuden siirtoa on valmisteltu vuoden 2017 aikana, ja siirto esitetään toteutettavaksi 1.1.2018. Tämän jälkeen liikelaitoksen tase on lähtökohdiltaan palveluliiketoimintaan keskittyvälle toimijalle tyypillinen.

Taloudellisten laskelmien perusteella uusi yhtiö tuottanee vuosittain jonkin verran voittoa, joten se voi maksaa kaupungille maltillista osinkoa. Tavoitteena on, että kaupunki hyötyy järjestelystä muun muassa yhtiön tuottamien kilpailukykyisten palvelujen kautta. Laskelmien mukaan yhtiö pystyy itse myös rahoittamaan tarvittavat investointinsa.

Perustettavan yhtiön liikevaihdoksi on arvioitu vuoden 2018 osalta noin 60 miljoonaa euroa. Luku ei sisällä kaupungin talonrakennusinvestointeja, jotka kirjataan kirjanpitosäännösten mukaan yhtiön liikevaihdoksi. Kaupungin talonrakennusinvestoinnit vaikuttavat yhtiön taloudellisen tuloksen muodostumiseen lähinnä yhtiön palvelusta veloittaman rakennuttamispalkkion kautta. Uuden yhtiön taseen loppusumman arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron tasolla riippuen muun muassa kaupungin tilaamien tilainvestointien kuukausitason kertymästä.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]

Toimitusjohtaja
Petri Mölsä
puhelin 040 543 4181
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell