Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus sai katsauksen turvallisuustilanteesta

Julkaistu 21.8.2017 17.36

Tampereen kaupunginhallitus sai 21.8. tilannekatsauksen siitä, miten Tampere on varautunut erilaisiin turvallisuusuhkiin. Kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttula kertoi sekä jo pidempään tehdystä viranomaisyhteistyöstä että Turun väkivallantekojen jälkeen tehdyistä toimista.

Tampere on jo vuosia tehnyt tiivistä yhteistyötä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa sekä on mukana valtakunnallisessa väkivaltaisen ekstremismin vastaisessa työssä. Tampereen kaupunki koordinoi väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisevän toiminnan yhteistyöverkostoa, Verkosto kokoaa laajasti yhteen verkostoon niin viranomaistoimijoita kuin kolmannen sektorin toimijoitakin. Laajaa yhteistyötä jatketaan edelleen.

- Tampereen kaupunki työskentelee tiiviisti viranomaisten kanssa ja suhtaudumme kaupunkilaisten turvallisuuteen vakavasti. Kaupunkiturvallisuuden kehittämisen keskeinen painotus on ollut vuoden 2017 alkupuoliskolla tapahtumien turvallisuuden kehittäminen. Turvallisuusasioita otetaan jatkossa entistä enemmän huomioon myös kaupunkiympäristön suunnittelutyössä, Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly sanoo.

Turun tapahtumien seurauksena turvallisuudentunne on saanut kolauksen ja turvallisuusasiat mietityttävät kaupunkilaisia. Kaupunginhallitus haluaa muistuttaa, ettei mitään sellaista akuuttia turvallisuusuhkaa ole tiedossa, jonka vuoksi pitäisi pelätä oman tai läheisten turvallisuuden puolesta.

Viestinnän työjako on akuuteissa tilanteissa selkeä: joko poliisi tai pelastusviranomainen johtaa viestintää. Kaupungin viestinnällä on rooli erityisesti tilanteen jälkihoidossa ja ongelmien ennaltaehkäisyssä.


Lisätietoja

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja
Jouni Perttula
puhelin 040 196 6512
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu