Siirry sisältöön

Kaupunki edistää sähköistä rakennuslupaprosessia - sähköiset kartat maksuttomiksi

Julkaistu 15.8.2017 18.34

Tampereen kaupunki lakkaa perimästä maksua nykyisistä räätälöidyistä rakennussuunnittelussa tarvittavista sähköisistä karttakuvista 1.9.2017 alkaen. Yhdyskuntalautakunta päätti rakennusvalvontaan liittyvistä kartoista ja asiakirjoista perittävistä maksuista tiistaina 15.8.2017. Paperisesta aineistosta peritään edelleen maksu.

Rakentamiseen liittyvän suunnittelun ja lupaprosessin digitalisoitumisen myötä nykyinen käytäntö, jossa rakentamista suunnitteleva asiakas velvoitetaan ostamaan ja noutamaan paperinen kartta-aineisto Frenckellistä ei ole enää tarkoituksenmukainen.

Sekä asiakkaan että kaupungin prosessien näkökulmasta selkeintä ja tarkoituksenmukaisinta on luopua maksuista sähköisen karttakuvan osalta (pdf). Paperiversioita voidaan edelleen myydä halukkaille, mutta kysyntä on todennäköisesti vähäistä.

Sähköisiä palveluja kehitetään

Asiakkaiden näkökulmasta sähköinen versio kartasta on useimmiten riittävä, eikä paperisia liitteitä edellytetä myöskään rakennuslupaprosessissa.

Palvelua pyritään kehittämään niin, että kaikki suunnittelun lähtötietoaineisto olisi selkeästi koottuna asiakkaan saatavilla internetissä. Tavoitteena on myös määritellä uudelleen rakennusvalvonnan edellyttämät dokumentit, jos suunnitelma etenee rakennuslupahakemukseksi asti.

Tavoitteena on, että kaikki rakennussuunnitteluun tarvittava lähtötieto on tulevaisuudessa saatavissa avointen rajapintojen kautta, eikä erillisiä nykymuotoisia paperisia tai sähköisiä karttakuvia prosessissa enää tarvita. Kaupunki on jo nyt avannut paikkatietoaineistoja avoimeksi dataksi.


Lisätietoja

Palvelualueen johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Maankäytön digitalisointiprojekti MAD/
Kaupungingeodeetti
Anna Mustajoki
puhelin 040 806 3566

Kehittämispäällikkö
Matias Ansaharju
puhelin 050 500 2447


Teksti Anna-Leea Hyry