Siirry sisältöön

Tampereen Veden asiakkaat tyytyväisiä veden laatuun ja vesilaitoksen toimintaan

Julkaistu 15.8.2017 10.18

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden mielestä Tampereen Vesi on onnistunut parhaiten tärkeimmiksi koetuissa tekijöissä: veden kirkkaudessa, hajuttomuudessa ja mauttomuudessa sekä siinä, että toiminta koetaan luotettavana. Vastaajien kokemukset Tampereen Veden toiminnan onnistumisesta ovat pysyneet erinomaisella tasolla useamman vuoden ajan. Vuonna 2017 kokonaisarvosanaksi muodostui 5,8 (vuonna 2015 5,8 ja vuonna 2013 5,9) maksimiarvosanan ollessa 7.

 

Vastaajien tyytyväisyys korjaus- ja saneeraustöihin on hyvällä tasolla ja parantunut entisestään edelliseen tutkimukseen (2015) verrattuna. 74 % vastaajista kertoi saaneensa erittäin tai melko hyviä kokemuksia rakennus- ja saneeraustöistä niiden aikana ja tehtyjen saneeraustöiden vaikutuksista. Yli puolet vastaajista pitää Tampereen Vettä melko hyvin tai hyvin tunnettuna ja näkyvänä Tampereella. Henkilökohtaista asiakaspalvelua arvostetaan edelleen laajasti sähköisten palvelujen rinnalla.

Kehityskohteeksi kyselyn perusteella nousi tiedottaminen. Asiakkaat kaipaavat lisää tietoa suunniteltujen vesikatkosten sekä rakennus- ja saneeraustöiden lisäksi myös siitä, mitä viemäriin saa laittaa.

"Vaikka Tampereen Veden saama palaute onkin erittäin myönteistä, haluamme jatkuvasti panostaa toiminnan kehittämiseen. Vastauksena asiakkaiden tiedontarpeeseen olemme kehittäneet tänä vuonna verkkopalvelun, joka näyttää vesihuollon häiriötilanteet kartalla. Häiriökartta julkaistaan syyskuun alussa Tampereen Veden verkkosivuilla", Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen kertoo.

Tampereen Veden asiakkaiden tyytyväisyyttä vesilaitoksen toimintaan selvitettiin alkukesästä 2017. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina sekä sähköisenä ja paneelitiedonkeruuna ja siihen vastasi 532 kuluttaja- ja yritysasiakasta, isännöitsijää sekä kunnan päättäjää. Tuloksia verrattiin vuoden 2015, 2013 ja 2011 tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin. Tutkimuksen mukaan Tampereen Veden onnistuminen suhteessa vastaajien odotuksiin on noussut edellisestä tutkimuskerrasta. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Tampereen Vedellä on yli 22 300 asiakaskiinteistöä ja vettä jaetaan noin 240 000 asukkaalle Tampereella ja Pirkkalassa. Käytettävästä talousvedestä suurin osa on valmistettu Roineen pintavedestä ja loppu on pohjavettä. Yhteensä Tampereen Vesi puhdistaa vettä yhdyskunnan käyttöön lähes 20 miljoonaa kuutiota vuodessa. Siitä kotitalouksien osuus on noin 60 %. Jätevesiyhteistyö on tätäkin laajempaa; Tampereella puhdistetaan Tampereen jätevesien lisäksi myös Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven jätevedet (yhteensä noin 33 milj.m3 vuodessa) ja palvelu kattaa noin 300.000 asukasta. Uudisrakennus- ja saneeraustöitä Tampereen Vesi on tehnyt vuosittain n. 20 miljoonalla eurolla.


Lisätietoja

Viestintäasiantuntija
Liisa Mustaniemi
puhelin 050 406 4377