Siirry sisältöön

Q-Park Finland Oy ja Finnpark Oy haluavat mukaan Kunkun parkin -urakkaan

Julkaistu 8.8.2017 10.50

Tampereen kaupunki käynnisti keväällä hankintamenettelyn Tampereen keskustan maanalaisen pysäköintijärjestelmän toisesta vaiheesta eli Kunkun parkin suunnittelusta, rakentamisesta ja operoinnista. Hakemusten perusteella tarjoajiksi on valittu 8.8.2017 Q-Park Finland Oy ja Finnpark Oy, joiden kanssa jatketaan neuvotteluja.

Määräaikaan mennessä tuli kaksi osallistumishakemusta, jotka kumpikin täyttävät muoto- ja sisältövaatimukset. Hankejohtaja Tero Tenhusen mukaan tarjoajien valinnan jälkeen käynnistyy varsinainen neuvotteluprosessi, joka kulminoituu vuoden lopulla pyydettäviin tarjouksiin.

– Tavoitteena on, että hankintamenettely saadaan päätökseen alkuvuonna 2018, jolloin Kunkun parkin operaattori ja toteuttaja ovat selvillä.

Valittu operaattori toteuttaa vähintään alustavan hankesuunnitelman mukaisen suppean Kunkun parkin sekä yhteyden Näsinkallion eritasoliittymään. Hankkeeseen kuuluu laajennusmahdollisuus Tampereen kaupungin optiona. Ratkaisut ovat kaupunginhallituksen hyväksymän Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelman ja Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelman sekä kaupunginvaltuuston hyväksymän keskustan strategisen osayleiskaavan mukaisia.

Hankintamenettely on hankintalain mukainen käyttöoikeusurakka, joka on taloudellista vastiketta vastaan tehty kirjallinen sopimus. Hankintayksikkö siirtää sopimuksella rakennusurakan toteuttamisen ja siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle. Toteuttaja saa joko yksinomaan rakennettavan kohteen käyttöoikeuden tai sekä oikeuden että maksun. Käyttöoikeus käsittää oikeuden periä maksuja palveluja käyttäviltä asiakkailta.

Hankintamenettelyn järjestelyistä vastaa Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kehitysohjelmien palveluryhmä.


Lisätietoja

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell