Siirry sisältöön

Tampere hakee lisää ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkoja, työvoimakoulutusta ja oppisopimuskoulutuksen laajaa tehtävää

Julkaistu 2.8.2017 17.48

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 2.8.2017 vastineen, jonka Tampereen kaupunki antaa lausuntonaan ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvasta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Uudet järjestämisluvat tulevat voimaan 1.1.2018, kun ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistuu.

Vastine sisältää kaupungin hakemukset ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvaksi Tredussa 1.1.2018 alkaen. Siihen sisältyy myös kaupungin hakemus työvoimakoulutuksen järjestämistehtävästä, laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävästä, uusista tutkinnoista ja tutkintokielestä sekä vähimmäisopiskelijavuosimäärän lisäämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt koulutuksen järjestäjille kesäkuussa 2017 ehdotuksen uudeksi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvaksi 1.1.2018 alkaen. Ministeriön ehdotus vähimmäisopiskelijavuosien määräksi on 962 opiskelijavuotta pienempi kuin Tredussa nykyisin on.

Tampereen kaupunki hakee vastineessaan ministeriön ehdotukseen opiskelijavuosimäärän lisäystä (580 opiskelijavuotta) nuorten ikäluokkien kasvun ja aikuiskoulutuksen lisääntyvän kysynnän vuoksi.

Järjestämislupaan esitetään lisättäväksi myös uusia tutkintoja, kuten esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Lisäksi esitetään, että erä- ja luonto-oppaan ja luontoalan ammattitutkintojen, lentokoneasennuksen ja matkailualan perustutkintojen osalta tutkintokieleksi lisätään englanti.

Tampereen kaupunki hakee Treduun myös työvoimakoulutuksen järjestämistehtävää ja 250 opiskelijavuotta tehtävien hoitamiseen. Tredun toiminta-alueella on tarvetta lisätä työvoimakoulutusta, sillä Tampereen ja kaupunkiseudun elinkeinorakenne on edelleen muutoksessa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistyminen edellyttää osaamisen uudistamista.

Tampereen kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä myös laajennettua oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävää ja vuosiopiskelijamäärän kasvattamista 100 opiskelijavuodella, jotta Tredun toiminta-alueen yritysten ja työelämän oppisopimuskoulutustarpeeseen voidaan vastata.

Tampereen kaupungin, Tampereen aikuiskoulutussäätiön, Varalan säätiön, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän sekä Ahlmanin koulun säätiön yhteistyösopimus oppisopimuskoulutuksen toteuttamisesta puretaan 1.1.2018 alkaen. Yhteistyösopimus raukeaa, kun uuden lainsäädännön myötä kaikille ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan saaneille toimijoille tulee mahdollisuus oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Kaupunki esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle sopimuksen purkautuessa 551 opiskelijavuoden siirtämistä muille sopimusosapuolille Pirkanmaalla.

Ministeriö tekee päätökset uusista ammatillisen koulutuksen järjestämisluvista syyskuun loppuun mennessä.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Päivi Rajala
puhelin 040 806 3105
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen