Siirry sisältöön

Älykkäällä kotihoidolla parempaa palvelua ja miljoonasäästöt

Julkaistu 29.6.2017 16.56

Asiakaslähtöisen palvelun järjestämistä kotiin halutaan Tampereella parantaa älykkäällä tavalla. Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelmassa määriteltiin yhdessä yritysten kanssa miten ja millaiselle yhteiselle alustalle erilaiset kotihoidon palvelut tulisi integroida, jotta sekä asiakkaat että palveluntarjoajat voisivat hyödyntää niitä tehokkaammin. Uudistus voisi tuoda miljoonien säästöt.

Kotihoitoon on tarjolla useita turvallisuutta parantavia ratkaisuja, mutta niiden täysipainoinen hyödyntäminen on ollut hankalaa sekä asiakkaalle että palveluntuottajalle. Ratkaisuna ongelmaan on nähty julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteinen digitaalinen alusta, joka auttaa mm. kokoamaan yhteen erilaisten rannekkeiden, mittareiden ja sensoreiden tuottamaa tietoa ja hyödyntämään sitä paremmin.

Tampereen kaupungille uudistuksella olisi suuri taloudellinen merkitys.

"Jos yli 65-vuotiaat saataisiin kotiutettua sairaalajaksoiltaan yhtäkin päivää aiemmin tai heitä ei tarvitsisi osoittaa sairaalajaksolle lainkaan, saavutettaisiin Tampereella 16 miljoonan euron säästöt vuodessa. Jos sama voitaisiin toteuttaa myös nuoremmissa ikäluokissa, säästöt nousisivat kaksinkertaisiksi eli 30 miljoonaan euroon", kertoo suunnittelupäällikkö Jarkko Lumio Tampereen kaupungilta.

Tampereen kaupungin Smart Tampere -elinkeino-ohjelman älykäs terveys -teeman toimijat lähtivät FinnMedi Oy:n johdolla rakentamaan avoimesti yhdessä yritysten kanssa määrittelyä siitä, millainen tämän digitaalisen alustan tulisi olla. Mukana varsinaisessa määrittelytyössä oli 27 henkilöä 23 yrityksestä.

"Halusimme haastaa laajan joukon yrityksiä rakentamaan kanssamme uutta kotihoidon tulevaisuutta. Toimintatapaa kokeiltiin ensimmäistä kertaa Suomessa ja merkittävä määrä yrityksiä on ollut valmiina työskentelemään yhteisen hyvän eteen. Tämä uusi tapa kehittää toimintaa julkisen ja yksityisen kesken sai aikaan tuloksia, joihin kukaan ei olisi pystynyt yksin", kertoo Matti Eskola, Smart Tampere -ohjelman Älykäs terveys -teemasta vastaavan FinnMedi Oy:n toimitusjohtaja.

Avoimen määrittelyn prosessia kokeiltiin nyt ensimmäistä kertaa Smart Tampere -ohjelmassa ja se on tarkoitus pitää osallistamisen keinovalikoimassa pysyvästi. Määrittelyn tuloksena syntyi dokumentti, jota yritykset voivat vapaasti hyödyntää tuotekehityksessään.

"Toimintamalli, jossa kaupungin tarpeet avataan varhaisessa vaiheessa yrityksille ja asioista keskustellaan avoimesti, sai hyvää palautetta. Toimintamalli yhdisti useat eri näkökulmat ja mahdollisti asioiden monipuolisen tarkastelun ja prosessin aikana niin Tampereen kaupungin kuin yritysten ymmärrys yhteisestä tavoitteesta kirkastui. Lopputuloksena saatiin visio tulevaisuuden digitaalisesta alustasta, joka ottaa huomioon SOTE-uudistuksen tuomat muutokset ja mahdollistaa kotihoitoon uusia digitaalisia ratkaisuja", kertoo projektipäällikkö Niko Lönn FinnMedi Oy:stä.

"Seuraavaksi kaupungin hyvinvointipalveluista vastaavat arvioivat millaisia osakokonaisuuksia lähdetään toteuttamaan ja millaisella hankintamenettelyllä. Näitä voivat olla joko perinteinen kilpailutus, neuvottelumenettely tai vaikkapa innovaatiokumppanuus. Jatkosuunnitelmista järjestetään syksyllä infotilaisuus yrityksille", Jarkko Lumio kertoo.

Smart Tampere on Tampereen kaupungin elinvoimaohjelma vuosille 2017-2021. Se tuo erilaiset toimijat yhteen seitsemän teeman alla muodostaen julkisten ja yksityisten toimijoiden ekosysteemejä. Tavoitteena on luoda uudenlaisia älykkään kaupungin ratkaisuja, joilla helpotetaan asukkaiden arkea sekä mahdollistaa yritysten kasvu ja kansainvälistyminen tarjoamalla tietoa, yhteiskehittämistilaisuuksia ja testimahdollisuuksia. Älykäs terveys -teemaa johtaa FinnMedi Oy.


Lisätietoja

FinnMedi Oy
Toimitusjohtaja
Matti Eskola
puhelin 040 557 5355
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupunki
Suunnittelupäällikkö
Jarkko Lumio
puhelin 040 508 9988
sähköposti [email protected]