Siirry sisältöön

Selvitys: Tampereen kaupungin ja maakunnan tarvitsemat tukipalvelut kannattaa järjestää yhteistyössä

Julkaistu 27.6.2017 16.21

Tampereen kaupungin sisäinen sote- ja maakuntauudistusprojekti ja Pirkanmaa 2019 -projekti ovat yhdessä teettäneet selvityksen keskeisten tukipalvelujen järjestämisestä. Tarkastelussa olivat talous- ja henkilöstöhallinto, hankinnat ja logistiikka sekä ateria- ja puhtauspalvelut. Selvityksen perusteella nämä tukipalvelut Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan kannattaa järjestää yhdessä. Yhteistyöllä saavutetaan synergiaetuja ja voidaan minimoida päällekkäistä työtä.

- Nämä ovat strategisesti merkittäviä tukitoimintoja ja haemme Tampereen kaupungin kannalta kestäviä uudistuksia. Edessä on isoja muutoksia, mutta emme voi jäädä ajelehtimaan. Tampereen on lähdettävä aktiivisesti hakemaan ratkaisuja, joilla voimme säilyttää työn ja osaamisen seudulla, perustelee pormestari Lauri Lyly.

Selvityksessä on arvioitu eri toimintamallien hyödyt ja riskit Tampereen kaupungin ja maakunnan näkökulmasta, jos palvelut järjestettäisiin yhdessä tai erikseen, oman yhtiön kautta tai kumppaneita hyödyntäen. Kunkin toiminnon osalta arvioitiin myös keskeisiä volyymitietoja eri vaihtoehdoista.

- Niin talous- ja henkilöstöhallinnon kuin hankintojen ja logistiikan sekä ateria- ja puhtauspalvelujen toimintamallit ovat hyvin skaalautuvia, ja muiden kuntien mukaantulo olisi mahdollista. Lisäksi yhteistyön rakentaminen yli maakuntarajojen mahdollistaisi volyymietujen saavuttamisen erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä hankinnoissa ja logistiikassa, kertoo konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Kaikilla toiminnoilla on keskinäisiä riippuvuuksia ja yhtenäiset ratkaisut maakunnan ja Tampereen kaupungin kesken helpottaisivat yhteensovittamista. Selvityksen mukaan muutoksien suuruuden näkökulmasta on hyvä, että osassa tukipalveluita muutos on rajallisempi ja voidaan hyödyntää jo olemassa olevia toimivia ratkaisuja.

Uusi yhteinen talous- ja henkilöstöpalvelukeskus

Selvitystyön perusteella Tampereen kaupungin ja maakunnan kannattaa perustaa yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Tampereen kaupunki olisi osaomistaja yhteisessä palvelukeskuksessa. Iso palvelukeskuskokonaisuus omaa paljon synergioita suuren volyyminsa ansiosta. Ylimaakunnallinen yhteistyö on selvityksen mukaan kiinnostava vaihtoehto, ja valtiovarainministeriö myös ohjaa ratkaisuja tähän suuntaan lähivuosina.

Tampereen kaupungin konsernijaosto sai 27.6.2017 Tampereen ja Pirkanmaan tukipalveluselvityksen tiedokseen. Jaosto päätti omalta osaltaan, että muutoksen valmistelua jatketaan yhteisen TaHe-yhtiön perustamiseksi.

Päätökset uuden yhtiön perustamisesta pitäisi saada tehtyä heti syksyllä. Aikataulu on kireä muun muassa siksi, että kriittisten tietoteknisten järjestelmien työstäminen tulisi saada käyntiin mahdollisimman nopeasti.

Tampereen kaupungin hallintojohtaja Heli Hirvelän mukaan konsernipalveluyksikön talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön kanssa on käyty läpi palvelukeskussuunnitelmia:

- Asiaa on käsitelty yhteistoimintaryhmissä ja henkilöstötilaisuuksissa muun muassa maaliskuussa ja toukokuussa. Yhteistoimintamenettely jatkuu valmistelun edetessä kohdennetusti niiden tiimien tai henkilöiden kanssa, joita muutokset tulevat koskemaan.

Toimintamallin tarkastelussa on huomioitu valtiovarainministeriön linjaukset: yhteiset laajat ratkaisut, automaation kehittäminen, itsepalvelukanavat sekä valmius ylimaakunnalliseen palvelutuotantoon.

Yhteistyötä kehittäen eteenpäin

Hankinnat ja logistiikka -alueella on jo toimiva yhtiö, Tuomi Logistiikka. Selvityksen mukaan yhtiön käyttäminen palvelujen tarjoajana jatkossakin on järkevä vaihtoehto. Esimerkiksi kuljetusten jakaminen usealle kumppanille heikentäisi toimitusreittien optimointia ja lisäisi päällekkäistä työtä.

Tampereen Voimia Liikelaitos tuottaa ateria- ja puhtauspalveluja, ja sen hyödyntäminen myös jatkossa olisi selvityksen mukaan suositeltavaa. Muiden kuntien mukaantulo yhteiseen yhtiöön mahdollistaisi palveluverkoston kehittämisen kokonaisuutena maakunnan alueella.

Konsernijaosto päätti, että muutoksien valmistelua jatketaan myös Tampereen Voimia Liikelaitoksen sekä Tuomi Logistiikan osalta.


Lisätietoja

Yhteysjohtaja
Tuukka Salkoaho
puhelin 040 806 3086
sähköposti [email protected]

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell