Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi Kansi ja Areena -hankkeeseen liittyviä sopimuksia

Julkaistu 26.6.2017 15.37

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 26.6.2017 Kansi ja Areena hankkeen käytön aikaa koskevan sopimuksen, rautatiealueen käyttöoikeussopimuksen ja tonttien maanvuokrasopimuksen. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi SRV:lle varattujen Ranta-Tampellan tonttien kauppakirjat.

Nyt hyväksytyt sopimukset ja kauppakirja liittyvät Tampereen kaupunginvaltuuston 16.5.2016 tekemään päätökseen, jossa Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen toteuttajaksi valittiin SRV-Yhtiöt Oyj:n ja SRV-rakennus Oy:n muodostama yritysryhmittymä. Tonttien ja kannen käyttöön, vuokraamiseen ja hallintaan liittyvää sopimuskokonaisuutta on valmisteltu Tampereen kaupungin, Liikenneviraston sekä SRV:n toimesta vuoden 2017 aikana.

Kannen käytön aikaa koskevalla sopimuksella turvataan rautatien, radanpidon ja raideliikenteen toimintaedellytykset käytettäessä kantta ja sovitaan kannen käytön ehdoista ja toimintakäytännöistä. Sopimus täydentää kaupunginvaltuuston hyväksymää hankesopimusta kannen käyttöön liittyviltä osilta. Areenatontteihin liittyvällä rautatiealueen käyttöoikeussopimuksella Liikennevirasto ja Tampereen kaupunki sopivat areenatontteihin kuuluvasta rautatiealuetta koskevasta käyttöoikeudesta ja käyttöoikeussopimus korvaa osaltaan aiemmin allekirjoitetun rasitesopimuksen.

Monitoimiareenan tonttien vuokrasopimuksia solmitaan kaksi. Ensimmäisen, lyhytaikaisen vuokrasopimuksen vuokra-aika päättyy kannen valmistumiseen. Ensimmäisessä vuokrasopimuksessa osapuolena on myös SRV kannen toteuttajan roolissa. Toinen vuokrasopimus astuu voimaan heti ensimmäisen vuokrasopimuksen päättyessä. Tällä vuokrasopimuksella Tampereen kaupunki vuokraa Tampereen rautatieaseman eteläpuoleisella rautatiealueen reunalla sijaitsevat tontit ja niille sekä rautatiealueelle ulokkeena rakennettavan kansirakenteen KOY Tampereen Monitoimiareena nimiselle kiinteistöosakeyhtiölle sekä SRV Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun, monitoimiareenan ja hotellin rakentamiseksi kansirakenteen päälle sekä pysäköintilaitoksen rakentamiseksi kansirakenteen alle.

Kaupunginhallitus hyväksyi valtuuston päätöksen mukaisesti myös SRV:lle varattujen Ranta-Tampellan korttelin tonttien kauppakirjat. Kauppakirja allekirjoitetaan aikaisintaan kun Kansi ja Areena -hankkeen rakentaminen on aloitettu.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu