Siirry sisältöön

Hakametsän lumenvastaanottopaikalle myönnettiin ympäristölupa

Julkaistu 20.6.2017 17.47

Ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi 20.6.2017 Hakametsän lumenvastaanottoalueelle ympäristöluvan. Luvan hakijana on Tampereen kaupunki. Alueelle saa tuoda lunta enintään 10 000 kuormaa vuodessa. Ympäristöluvassa toiminnalle annettiin lukuisia lupamääräyksiä muun muassa meluhaittojen vähentämiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vastaanottopaikan meluvallia on jatkettava, ja uusi ajoliittymä alueelle rakennetaan suoraan Hervannan valtaväylältä Rieväkadun kohdalta. Työmaan valaistus on suunnattava siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa asukkaille.

Hakametsässä on harjoitettu lumenkaatopaikkatoimintaa vuodesta 2000 lähtien, eikä alueella ole ennestään voimassa olevia lupia. Lumenvastaanottopaikoilta ei yleensä vaadita ympäristölupaa, mutta korkein hallinto-oikeus edellytti päätöksessään, että Hakametsän lumenvastaanottotoiminnalle on haettava ympäristölupa, sillä toiminta voi aiheuttaa naapurussuhdelaissa mainittua kohtuutonta rasitusta. Läheistä asutusta on häirinnyt eniten lumenvastaanottopaikan melu ja valo, jota on jo vähennetty rakentamalla maavalli ja aita sekä rajoittamalla käyttöaikaa.

Lupamääräysten mukaan lumenvastaanottopaikka saa olla avoinna maanantaista perjantaihin kello 7–22. Rankkojen lumisateiden aikana ja välittömästi niiden jälkeen lunta saa tuoda myös viikonloppuisin ja yöllä enintään kolmena peräkkäisenä yönä. Lumettomana kautena lunta saa pöyhiä kaivinkoneella arkisin kello 7–18. Vastaanottopaikan pohjoispuolelle on rakennettava meluvallin jatke ja sen päälle meluaita. Uusi ajoliittymä on rakennettava viimeistään vuoden kuluessa ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulosta. Melu ei saa ylittää valtioneuvon päätöksessä asetettuja päivä- ja yöajan ohjearvoja (L(Aeq) 55 ja 50 dB. Melun ollessa iskumaista mitattuihin arvoihin lisätään 5 dB.

Lisäksi lupamääräyksiä annettiin vesien johtamisesta, jätteistä, pölyntorjunnasta, työkoneiden tankkauksesta sekä melun ja pinta- ja pohjavesien valvonnasta ja tarkkailusta. Sulamisvesi on ohjattava laskeutusaltaaseen ja edelleen laskuojaan. Alueelle rakennetaan uusi laskeutusallas parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti. Lumenvastaanottoalue sijaitsee pohjavesialueella, mutta ei varsinaisella muodostumisalueella. Alueelta otetuissa pintavesinäytteissä ei ole ollut haitallisia pitoisuuksia.

Luvan hakijan eli Tampereen kaupungin mukaan Hakametsän keskeinen sijainti vähentää kuljetuskustannuksia ja ilmapäästöjä verrattuna siihen, että lunta ajettaisiin kauemmaksi.


Lisätietoja

Katupäällikkö
Pasi Halme
puhelin 050 521 5194


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen