Siirry sisältöön

Hatanpään alueen kaavaluonnoksissa lisää puistoaluetta, uusia asuntoja ja sairaalan laajennusmahdollisuus

Julkaistu 16.6.2017 9.41

Tampereen Hatanpään alueen asemakaavamuutosta varten on tehty kaksi ideavaihtoehtoa, jotka ovat nyt nähtävillä mielipiteiden saamista varten 17.8.2017 saakka. Molemmissa luonnoksissa puistoalue laajenee, sairaalan täydennysrakentaminen mahdollistuu ja alueelle tulee uusia kerrostaloasuntoja.

Luonnokset eroavat toisistaan lähinnä asumisen korttelirakenteiden suhteen. Molemmista vaihtoehdoista on alavaihtoehdot, joissa pysäköinti on ratkaistu eri tavoin perinteisenä pysäköintitalona tai robottipysäköintinä. Asemakaavaluonnoksista kehitetään palautevaiheen jälkeen asemakaavaehdotus.

Kaavamuutos koskee Hatanpään niemellä sijaitsevaa Hatanpään sairaalaa, Hatanpään kartanoaluetta, puistoalueita sekä entistä kaupunginpuutarhan aluetta. Nyt nähtävillä olevissa kaikissa suunnitelmavaihtoehdoissa alueelle syntyy uutta puistoa entisestä kaupungin taimiston alueesta. Nykyistä arboretumia laajennetaan ja muodostetaan uusi, toiminnallinen puisto jossa olisi muun muassa oleilutilaa, liikunta-aktiviteetteja ja kaupunkiviljelyä.

Puistoaluetta lisätään muuttamalla kaavan venesatama-aluetta puistoksi täyttämällä pohjoisessa olevaa Viinkanlahden poukamaa. Suurempi uusi puistoalue muodostuu eteläosaan muuttamalla osa entisestä kaupunginpuutarhan varasto- ja taimistoalueesta uudeksi toimintapuistoksi Bojenkadun päässä.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 40 hehtaaria, josta noin 12 hehtaaria on vesialuetta. Tampereen kaupunki omistaa suunnittelualueen.

Pysäköintiin uusia vaihtoehtoja

Hatanpään alueen pysäköintiin on haettu uusia ratkaisuja, sillä niin sairaalatoiminnot, asuminen kuin puiston ja Arboretumin käyttö tarvitsevat pysäköintitilaa. Puistosairaala ja uusi asuntoalue ovat saaneet suunnitelmissa pysäköintivaihtoehdot joko pysäköintitaloissa tai robottipysäköintinä.

Robottipysäköinnissä ihminen ei ajaisi sisälle taloon vaan auto vietäisiin parkkiin robottitekniikalla. Tämä Suomessa uudenlainen idea vaatisi tilaa perinteistä pysäköintiä vähemmän. Myös autojen yhteiskäyttö on otettu huomioon suunnittelussa.

Uuden Boijenkadun varrelle on suunniteltu kaksi vaihtoehtoista asuinkorttelirakennetta, joissa kerrosluku vaihtelee eteläosan neljästä pohjoisreunan seitsemään. Toisen ratkaisun ovat kaupunkimaiset korttelipihat, toisen rakenne on tuulimyllymäinen siten, että korttelien nurkat ovat auki. Asukkaita tulee luonnosvaihtoehdosta ja sen pysäköintiratkaisusta riippuen noin 460–590.

Sairaalan laajennukseen varaudutaan

Hatanpään sairaala toimii kahdessa rakennuksessa. Vuonna 1935 valmistunut kantasairaala on Bertel Strömmerin suunnittelema, ja sitä on laajennettu vuosien varrella useaan otteeseen. Asemakaava mahdollistaa kantasairaalan laajentamisen ja muuttamisen tavoitteet yleissuunnitelman mukaisesti.

Puistosairaalan asemakaava mahdollistaa laajentamisen nykyisten rakennusten itäpuolelle Boijenkadun varrelle. Laajennus voi olla myös palveluasumista. Puistosairaalan nykyiset rakennukset on ajateltu korvattavaksi myöhemmissä vaiheissa tehokkaammalla rakentamisella kolmeen kerrokseen.

Puistoalueilla olevat vanhat suojeltavat rakennukset saavat omat tonttinsa, joiden pääkäyttötarkoitus on palvelurakennusten korttelialuetta. Merkintä mahdollistaa monipuolisen yksityisen tai yleisen käytön.

Alueen saavutettavuus paranee, kun liikennettä jäsennellään uudelleen. Muun muassa kortteliliittymissä pyritään nykyistä parempiin ratkaisuihin. Pyöräily ja kävely ovat alueella keskeistä, sillä yksi pyöräilyn pääreiteistä kulkee sen läpi. Toinen, merkittävä maisemareitti kulkee rannan puolella.

Kävelykierros alueella 20.6.

Hatanpään sairaalan, kartanoalueen ja Arboretumin asemakaavan valmisteluaineistoa esitellään tiistaina 20.6.2017 kävelykierroksella Hatanpäällä. Kävelykierros alkaa klo 16.00, kokoontuminen Hatanpäänkadun ja Hatanpään puistokujan risteyksessä sairaalan pysäköintialueella. Kierros päättyy klo 18.00 mennessä.

Hatanpään kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Puistoalueet ovat merkittävä viherverkon osa ja niillä on maisemallista, historiallista ja kaupunkikuvallista arvoa. Vuonna 2013 tehdyssä Tampereen keskustan asukaskyselyssä Hatanpään puistoalue nousi ydinkeskustan ja Pyynikin jälkeen yhdeksi asukkaiden lempipaikoista.

Asemakaavan pohjaksi laadittua selvitysaineistoa on täydennetty työn aikana, ja alueelle on tehty puistojen yleissuunnitelma. Asemakaavaehdotus on tarkoitus saada päätöskäsittelyyn tämän vuoden lopulla.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
puhelin 040 800 7901

Toimistoarkkitehti
Päivi Veijola
puhelin 040 183 5678


Teksti Anna-Leea Hyry