Siirry sisältöön

Tuore katsaus kertoo Tampereen kestävän kehityksen teoista

Julkaistu 6.6.2017 11.24

Tampereen kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden ovat vähentyneet lähes puolella vuodesta 1990. Lisäksi vuosien 2016 ja 2017 aikana on kehitetty aktiivisesti pyörämatkailua ja edistetty kestäviä hankintoja. Näistä ja monista muista saavutuksista kerrotaan tuoreessa Tampereen kaupungin ympäristön ja kestävän kehityksen katsauksessa. Ympäristöteot esitellään "pähkinänkuoressa" videolla, joka löytyy kaupungin YouTube-kanavalta.

Kuva: Vuores
 

Vuoteen 1990 verrattuna Tampereen kokonaispäästöt ovat laskeneet 28 % ja asukaskohtaiset päästöt 45,5 %. Päästöjä on vähentänyt erityisesti Tampereen Sähkölaitos Oy:n panostus uusiutuvaan energiaan. Toimenpiteitä, joilla hiilineutraaliin kaupunkiin edettäisiin, on kartoitettu uusiutuvan energian kuntakatselmuksella sekä tiekartalla, joka tehtiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kaupunkikonsernin tärkeimmät toimenpiteet liittyvät eheään maankäyttöön, kestävään liikkumiseen ja vähäpäästöiseen energiantuotantoon.

Kestävää elinkeinopolitiikkaa ja vastuullisia hankintoja

Tampere teki lokakuussa 2016 kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen, jolla edistetään kestävää elinkeinopolitiikkaa, resurssiviisasta taloutta sekä kestäviä hankintoja kaupungin toiminnassa. Sitoumus on osa kansallista yhteiskuntasitoumusta, jossa yhteisenä visiona on luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi. Tampere toteuttaa toimenpidesitoumuksellaan YK:n globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa, Agenda2030:a.

Kestäviä hankintoja kaupunki vei eteenpäin projektilla, jossa viidelle toimialalle työstettiin ympäristö- ja sosiaalisen vastuullisuuden kriteerejä kilpailutuksiin. Hankintoja tekevät saivat tietoa kriteerien soveltamisesta ja kestävien hankintojen kustannusvaikutuksista. Myös talousarviokirjaan saatiin selkeät linjaukset vastuullisista hankinnoista sekä painopisteet tulevan vuoden toiminnalle.

Uusi reitistö pyöräilymatkailuun

Pyörämatkailijalle suunnattu Näsijärvireitti sai rinnalleen eteläisen Pirkanmaan järvien ympärille rakennetun sisarreitin – Pyhäjärvireitin. Pyöräilyreitistö tarjoaa nähtävää ja koettavaa monenlaiseen makuun Pirkanmaan järvialueilla. Pyhä-Näsi -kokonaisuus kulkee kolmentoista kunnan alueella. Tampere on reitistöjen solmukohta.

Ekokompassilla ja ekotukitoiminnalla ympäristöasiat parempaan hallintaan

Useat kaupungin liikelaitokset ja tytäryhtiöt ovat ottaneet käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän ja sitoutuneet ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Tampereen Tilakeskus Liikelaitokselle, Tampereen Infra Liikelaitokselle, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle sekä Finnpark Oy:lle myönnettiin sertifikaatit läpäistyn auditoinnin perusteella keväällä 2017. Parhaillaan Ekokompassia rakennetaan muun muassa Tampereen Voimia Liikelaitokselle ja Tammenlehväkeskukselle.

Tampereen kaupungin työyhteisöissä on tällä hetkellä kaikkiaan 287 koulutettua ekotukihenkilöä, jotka kannustavat omia työyhteisöjään arjen ympäristötekoihin. Onnistumisia on saatu muun muassa jätteiden lajittelussa ja sähkönkulutuksen vähentämisessä.

Tampereen ympäristön ja kestävän kehityksen katsaus 2017:n taustalla on kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymät ympäristöpolitiikan tavoitteet. Katsaukseen voi tutustua tarkemmin tampere.fi-verkkosivulla Kestävä kehitys.


Lisätietoja

Ympäristöjohtaja
Kaisu Anttonen
puhelin 050 636 98


Teksti Enni Leppälä

Kuvat Susanna Lyly