Siirry sisältöön

Vastaa ja vaikuta Tampereen tulevaisuuteen

Julkaistu 2.6.2017 12.52

Millainen on sinun Tampereesi? Onko se yhteistyökykyinen, ekologinen ja turvallinen vai rehvakas, jäykkä ja änkyrä? Vaikuta Tampereen tulevaisuudensuunnitelmiin ja kerro oma näkemyksesi Tampereen kasvot -verkkosivustolla tai Tampereen Raati -mobiilisovelluksella. Vastausaikaa on jäljellä 18. kesäkuuta saakka.

Mitkä asiat kaipaavat parantamista ja millainen Tampereen tulisi olla vuonna 2030 -aihepiireihin on saatu vinkkejä 1100 vastaajalta, ja mielipiteitä ja ideoita kaupungin kehittämisestä on koossa jo 2500 kappaletta. Vastauksia hyödynnetään Tampereen strategia- ja brändityössä.

Tähän mennessä saaduissa vastauksissa korostuvat kaupungin sopiva koko, monipuolisuus sekä luonto ja järvet. Tamperetta pidetään maanläheisenä, rentona ja eteenpäin menevänä. Kriittisissä kommenteissa arvostellaan kaupungin suuria investointeja ja taloudenhoitoa. Ylivoimainen enemmistö toivoo parannusta kaupungissa liikkumiseen ja aivan erityisesti pyöräilyolosuhteisiin.

Kyselyihin voi vastata tampereenkasvot.fi-sivustolla ja Tampereen Raati -osallistumissovelluksessa sekä paperilomakkeella Lielahtikeskuksessa, Koilliskeskuksessa, Hervannan kirjastossa, Kaukajärven kirjastossa, Kuuselan ja Tammelan lähitoreilla, kumppanuustalo Arttelissa ja palvelupiste Frenckellissä.

Tampereen Raati -sovelluksen voi ladata älypuhelimeen ilmaiseksi. Tampereen kasvot-sivuston verkko-osoite on tampereenkasvot.fi. Maksuttoman Tampereen Raati -mobiilisovelluksen voi ladata omaan puhelimeen sovelluskaupasta, ja se toimii Android-, iOs- ja Windows-puhelimissa.

- Pormestariehdokas Lauri Lylyn pormestariohjelma julkistettiin toukokuussa. Nelivuotista valtuustokautta linjaava tuore ohjelma toimii Tampereen strategiatyön pohjana ja keskeisenä materiaalina. Lisäksi vuoteen 2030 ulottuvaan strategiaan halutaan näkemyksiä asukkailta, yrityksiltä ja muilta sidosryhmiltä, kertoo strategiajohtaja Reija Linnamaa.

Tampereen kaupungin strategia on kuvaus tulevaisuuden tärkeimmistä painotuksista ja tavoitteista. Se sisältää keskeiset viestit Tampereen kehittämiselle ja on perusta koko kaupungin johtamiselle. Valtuusto hyväksyy strategian vuoden 2017 lopulla.

Ready for more!

Tampereen-kyselyt verkko- ja mobiilisivustolla on jaettu kolmeen osaan: Arki ja yhteisöllisyys, Osaaminen ja yrittäjyys sekä Elämykset ja ilmapiiri. Osioissa haetaan näkemyksiä siitä, mitkä asiat toimivat Tampereen arjessa, mitkä kaipaavat kehittämistä ja millainen Tampere on kymmenen vuoden kuluttua. Vastauksia voi antaa myös englanniksi ja eräässä vastauksessa Tamperetta kuvallaankin näin: Friendly, Fresh, Ready for more!

Osaaminen ja yrittäjyys -osioon tähän mennessä kertyneissä kriittisissä kommenteissa Tampere nähdään kalliiksi ja jäykäksi, mutta toisaalta kaupunki kuvataan kehittyväksi, sijainniltaan keskeiseksi, osaavaksi ja kasvavaksi. Myönteisiksi piirteiksi nähdään alueen saavutettavuus, tasokkaat korkeakoulut ja osaamisen kehittäminen. Tampereella on vastaajien mielestä helppo kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Useissa kommenteissa korostetaankin uusien yhteistoiminnan alustojen kehittämistä sekä Pirkanmaan eri toimijoiden yhteistyömahdollisuuksien parantamista.


Lisätietoja

Strategiajohtaja
Reija Linnamaa
puhelin 040 572 9610
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell