Siirry sisältöön

Ikäihmisten palvelujen laitosvaltaisuus jäänyt historiaan Tampereella

Julkaistu 1.6.2017 14.16

Tampereella on kodeissa tapahtuvaa hoitoa vahvistamalla onnistuttu vähentämään ikäihmisten palvelujen laitosvaltaisuutta valtakunnallisten suositusten mukaiseksi.

Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen lautakunta on koko olemassaolonsa ajan tavoitellut tasapainoista ja asiakkaan tarpeista lähtevää palvelurakennetta ikäihmisten palveluissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kotona tapahtuvaa hoitoa on vahvistettu ja vahvistetaan edelleen niin, että ympärivuorokautista hoitoa kodin ulkopuolella tarvitsevien henkilöiden osuus yli 75-vuotiaista on saavuttanut valtakunnallisen suosituksen rajan.

Pitkäaikaista sairaala- ja vanhainkotihoitoa on korvattu ikäihmisten erilaisiin tarpeisiin räätälöidyllä ympärivuorokautisella hoidolla. Tunnetuin on tehostettu palveluasuminen ryhmäkodissa ja uudempana tulokkaana ns. palvelutalon kotihoito. Myös kotihoidon tukena toimivaa yöpartiotoimintaa ja kotikuntoutusta on kehitetty.

– Edelleen on kuunneltava kuntalaisia ja heidän toiveitaan herkällä korvalla, korostaa apulaispormestari Mikko Aaltonen kehityksen suuntaa tarkastellessaan. – On hyvä, että olemme pääsemässä niin sanotusta sairaalassa asumisesta, hän jatkaa.

Asiakasohjaukseen panostetaan

Pirkanmaalta 18 kuntaa kehittävät yhdessä ikäihmisten ohjausta ja neuvontaa sekä asiakas- ja palveluohjausta tulevaa maakuntaa ajatellen Ikäneuvo-hankkeessa. Tampere on kokeiluissa vahvasti mukana. Kokeiluilla vahvistetaan kotona asumisen mahdollisuuksia kaikissa kunnissa.

Asiakasohjaajien tärkeä tehtävä on etsiä yhdessä ikäihmisten ja heidän läheistensä kanssa ratkaisuja tässä ja nyt heidän kysymyksiinsä ja palvelutarpeisiinsa. On huolehdittava myös hyvistä asumisen mahdollisuuksista sekä monipuolisesta palvelutarjonnasta. Ikäihmisten toiveisiin ja tarpeisiin vastaaminen edellyttää jatkossakin kotona tapahtuvan hoidon kehittämistä ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä, jotta hyvää kehitystä voidaan tukea edelleen.


Lisätietoja

Mikko Aaltonen
puhelin 050 3022 110
sähköposti [email protected]

TampereSenior-ohjelman johtaja
Eeva Päivärinta
puhelin 050 359 3413
sähköposti [email protected]