Siirry sisältöön

Vaikuta Tampereen kaupunkiseudun satamaverkostoa koskevaan kehittämistyöhön

Julkaistu 30.5.2017 11.12

Tampereen kaupunkiseudun satamaverkosto on tulevaisuudessa entistä keskeisempi osa kuntien hyvinvointiympäristöä. Kaupungistumisen ennakoidaan lisäävän veneilyn suosiota ja vesistöjen käyttöä vapaa-ajanvietossa. Seudun satamaverkostosta on tekeillä kartoitus ja kehityssuunnitelma, jotta kunnat voivat huomioida omassa elinvoimatyössään satamiensa kehittämistarpeet.

Kuva: Mustalahden satama
 

Satamaverkoston kehittämiseen liittyy kyselytutkimus, jolla selvitetään mielipiteitä ja kokemuksia, mitä seudun satamilta ja niiden tarjoamilta palveluilta odotetaan tulevaisuudessa. Kaikille avoimeen kyselyyn vastaamalla voi vaikuttaa satamien tulevaisuuden kehittämiseen. Vastausaikaa on 11.6.2017 saakka.

Satamaverkoston kehittämistyössä kartoitetaan aluksi satamien nykytaso: sijainti, palvelut, varusteet ja vesiliikenneteknisiä seikkoja. Satamat kuvataan ja seudun satamaverkoston tulevaisuuden tavoitetaso ja tarvittavat toimenpiteet määritellään. Kehitystarpeita tarkastellaan alueellisesti mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena.

Työ valmistuu loppukesästä 2017. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada satamat avoimiksi paikkatiedoksi ominaisuuksineen ja verkkoon yhteinen venepaikkojen varausjärjestelmä.

Lisätietoja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen, puh. 050 463 0732