Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti uudesta valvontasuunnitelmasta

Julkaistu 24.5.2017 17.55

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi 24.5.2017 Tampereen kaupungin uuden valvontasuunnitelman varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvontaan ja ohjaukseen.

Uuden valvontasuunnitelman tarkoituksena on ajantasaistaa ja yhtenäistää kaupungin noudattamat toimet ja käytännöt, jotka liittyvät yksityisten palveluntuottajien, esimerkiksi yksityisten päiväkotien tarjoamien palvelujen valvontaan ja ohjaukseen.

Kunnalla on valvontavastuu yksityisten palveluntuottajien palveluista lainsäädännön perusteella. Valvonnalla varmistetaan, että kuntalainen saa samanlaatuisen palvelun riippumatta siitä, onko palveluntuottajana kunta itse vai muu palveluntuottaja.

Kaupunki parantaa valvontakäyntien kirjaamiskäytäntöä, jonka ansiosta palveluntuottajien toiminnasta saadaan ajantasaisempaa tietoa. Valvonnan toteutumisesta, havaituista puutteista ja seurantatoimenpiteistä raportoidaan lautakunnalle vuosittain valvontakertomuksessa ja tarvittaessa myös toimintakauden aikana.

Seuraavan kerran varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvontasuunnitelma tarkistetaan keväällä 2019. Kaupunki laatii vuosittain myös valvonnan vuosisuunnitelman. Siinä määritellään valvonnan painopisteet edellisen vuoden valvontakertomuksen havaintojen sekä palvelujen kehittämisen pohjalta.

Omavalvontasuunnitelma jokaisella toimijalla

Toiminnan painopiste on ennakoivassa ohjauksessa ja valvonnassa. Valvontasuunnitelman mukaan kaupunki tekee ohjaus- ja valvontakäyntejä yksityisiin päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan vuosittain ja yksityisille perhepäivähoitajille joka toinen vuosi. Uuden toimijan aloittaessa toimintansa ensimmäinen valvontakäynti tehdään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua aloittamisesta. Suunnitelmalliset käynnit ovat ohjausta, neuvontaa ja seurantaa eli ennakoivaa valvontaa.

Tämän lisäksi kaupunki tekee ennalta ilmoittamattomia käyntejä yksiköihin saadun palautteen pohjalta. Mikäli palveluntuottajan toiminnassa ilmenee puutteita, kaupunki ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto ja kunnan valvova viranomainen tekevät ohjauksessa ja valvonnassa tiivistä yhteistyötä.

Tärkeä osa valvontaa on yksiköiden toteuttama omavalvonta. Uuden varhaiskasvatuslain pohjalta omavalvonnan laadullinen osuus on vahvistunut. Kaupunki ohjaa palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman tekemisessä, ja se käydään läpi valvontakäyntien yhteydessä.

Omavalvontasuunnitelma kertoo, miten yksikkö varmistaa, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti, ja miten toimitaan, jos tässä on ongelmia. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi omaa toimintaansa jatkuvasti, kuulee asiakkaita laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa ja ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. Omavalvontasuunnitelma tulee pitää yksiköissä julkisesti nähtävänä.

Palveluntuottajien ohjaus ja koulutus tärkeää

Yksityisille palveluntuottajille ja heidän henkilöstölleen suunnattu koulutus, neuvonta ja yhteydenpito ovat toiminnassa tärkeässä asemassa. Kaupunki järjestää muun muassa täydennyskoulutusta yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen henkilökunnalle useita kertoja vuodessa. Uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa käsittelevät koulutukset pyritään järjestämään yhdessä kaupungin oman palvelutuotannon koulutusten kanssa. Myös aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajille on tarjolla koulutusta.

Palveluntuottajat voivat saada kaupungilta ohjausta ja neuvontaa myös puhelinneuvontana ja sähköpostitse. Toiminnan aloittamiseen liittyviä infotilaisuuksia järjestetään uusille toimijoille tarpeen mukaan.

Valvonnan kohteena olevia varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan Tampereella yksityisen hoidon tuella, ostopalvelusopimuksen perusteella ja palvelusetelillä tuettuna palveluna. Yksityisiä esiopetuspalveluja kunta hankkii ostopalveluna. Yksityisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottajien toimintaa kunta tukee avustettuna toimintana. Kunta hyväksyy yksityisen hoidon tuella varhaiskasvatuspalveluja tuottavan palveluntuottajan. Muiden palveluntuottajien kanssa kunta tekee palvelusopimukset.


Lisätietoja

Asiakaspalvelupäällikkö
Katri Mantere
puhelin 040 849 2107
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen