Siirry sisältöön

Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailuun 13 ehdotusta

Julkaistu 23.5.2017 14.22

Tampereen kaupungin järjestämään kortteleiden ideakilpailuun Hervannan pohjoisakselin alueen kehittämisestä tuli määräaikaan mennessä 13 ehdotusta, joita voi nyt kommentoida. Kilpailun painopiste on kaupunkisuunnittelussa, korttelitasoisessa suunnittelussa ja asumisen monimuotoisuuden varmistamisessa.

Määräaikaan mennessä kilpailuun saatiin 13 ehdotusta, jotka ovat nähtävillä 30.5.2017 asti Hervannan kirjastossa aukioloaikoina ja 9.6.2017 asti kaupungin nettisivulla. Ehdotuksista voi jättää palautetta, joka toimitetaan kilpailun tuomaristolle. Kilpailu pyritään ratkaisemaan syyskuun 2017 loppuun mennessä.

Tampereen kaupungin järjestämän ideakilpailun tarkoituksena on ratkaista maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen pohjaksi ja löytää yhteenliittymiä, jotka pystyvät jatkamaan korttelien kehittämistä laadukkaaseen toteutukseen. Kilpailun ratkettua yhteistyötä jatketaan voittaneen kilpailuehdotuksen tekijän kanssa kumppanuuskaavoituksena. Kilpailuprosessi tähtää tonttien luovutukseen.

Tavoitteena ovat kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoiset ratkaisut. Alueesta tavoitellaan sekoittunutta ja elävää kaupunkiympäristöä, jossa lomittuvat, asuminen, palvelut ja työympäristöt. Lisäksi toivotaan ehdotuksia siitä, miten kaupunkisuunnittelun keinoin ja erilaisilla tilaratkaisuilla voidaan edistää kaiken ikäisten ihmisten vuorovaikutusta, yhteisöllisyyden kehittymistä sekä hyvinvointia.

Raitiotien pysäkeistä solmukohtia

Rakenteilla olevan raitiotien pysäkit muodostavat tulevaisuudessa luontevia solmukohtia, joiden yhteyteen tavoitellaan liike- ja palvelutiloja sekä sisä- ja ulkotiloissa olevia kohtauspaikkoja. Lisäksi tavoitellaan ideoita eri-ikäisten asukkaiden monimuotoisista asumisratkaisuista sekä arkea helpottavien palveluiden integroinnista osaksi asumisratkaisuja.

Kilpailualue sijaitsee Pohjois-Hervannassa valtaväylän molemmin puolin. Siihen kuuluu alueen huoltoasemakorttelit, pysäköintikorttelit, liike- ja toimistokorttelit sekä näiden väliin jäävät yleiset alueet. Kilpailualue rajautuu pohjoisessa Hepolammin kadun kohdalla itä - länsi -suuntaiseen voimajohtolinjaan ja lännessä Insinöörinkatuun rajautuviin korttelialueisiin.

Etelässä kilpailualueeseen kuuluu Opiskelijankadun liikenneympyrän ja Hervannan valtaväylän välinen osuus sekä Hervannan valtaväylän katualue ja pysäköintikortteli Poliisiammattikorkeakoululle asti. Idässä rajaus on Tieteenkadun varrella olevien korttelialueiden reunassa, mutta uusien tornitalojen niin sanotut Matrix-korttelialueet pysäköintialueineen eivät kuulu alueeseen. Kilpailualueen laajuus on noin 10,8 hehtaaria.

Kilpailuohjelma julkaistiin 2.1.2017. Kilpailuehdotusten näyttelyvaiheen jälkeen yleisön kommentit esitellään tuomaristolle. Kilpailuehdotusten arviointi tehdään kesä-elokuussa 2017. Tulokset pyritään julkistamaan syyskuussa 2017.


Lisätietoja

Maankäyttöpäällikkö
Heli Toukoniemi
puhelin 040 806 4007

Projektiarkkitehti
Ilkka Kotilainen
puhelin +358408062485


Teksti Anna-Leea Hyry