Siirry sisältöön

Työllisyyden vahvistaminen on Tampereella valtuustokauden tärkein tavoite

Julkaistu 23.5.2017 11.28

Lauri Lylyn esittelemässä ”Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere” -pormestariohjelmassa työllisyystilanteen parantaminen, kaupungin elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kaupungin talouden saaminen tasapainoon ovat tärkeimmät tavoitteet. Ne antavat pohjan, jolla kasvavan kaupungin väestölle pystytään järjestämään hyvät palvelut.

Valokuva: Lauri Lyly
 

Lyly julkisti pormestariohjelman 23.5.2017. Neuvotteluja ohjelmasta on käyty kaksi viikkoa Lylyn johdolla. Tampereen pormestari ja apulaispormestarit valitaan valtuustossa 12.6.

Kaikki valtuustoryhmät olivat mukana pormestariohjelman laadinnassa ja ryhmien neuvottelijat ovat hyväksyneet sen sisällön yksimielisesti. Lylyn mukaan ohjelma valmisteltiin hyvässä hengessä ja poikkeuksellisen yksituumaisesti.

– Laajapohjainen yhteisymmärrys tulevan valtuustokauden keskeisistä painotuksista on tärkeää, kun toteutamme ohjelman palvelulupauksia, valmistaudumme sote- ja maakuntauudistuksen hallittuun läpivientiin ja uuden kunnan rooliin ja tehtäviin, Lyly toteaa.

Tampereen taloutta haittaa muuta maata korkeampi työttömyys. Työttömyysaste on noin 15 prosenttia. Tilanteeseen haetaan parannusta mm. yritysten toimintaedellytysten parantamisella, työllisyydenhoidon kuntakokeilun tuomilla uusilla mahdollisuuksilla ja kaupungin omilla työllistävillä rakennushankkeilla sekä hankintapolitiikalla. Tavoitteena on taata jokaiselle nuorelle ensimmäinen työpaikka yhteistyössä yritysten kanssa. Kaupunki panostaa uusiin tuki- ja aktivointitoimenpiteisiin 10 miljoonaa euroa vuosittain valtuustokauden ajan. Pormestariohjelmassa sitoudutaan meneillään olevien isojen investointien toteuttamiseen.

Työllisyystilanteen paraneminen vahvistaisi myös kaupungin tulopohjaa. Lisäksi pormestariohjelmassa todetaan, että kunnallisveron tarkistus vuodelle 2020 on mahdollista. Menokuri on edelleen tiukka: linjausten mukaan kaupungin menot voivat kasvaa vain 1-2 % vuodessa. Tuottavat ja työllisyyttä edistävät investoinnit ovat etusijalla.

Tampereella taataan tasavertaiset mahdollisuudet kasvuun ja oppimiseen. Varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus ovat lähipalvelua, ja subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy. Toisen asteen koulutuksen opetusta sekä opintojen ohjausta ja tukea vahvistetaan. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon. Tampere haluaa säilyttää myös asemansa Suomen opiskelijaystävällisimpänä kaupunkina.

Tamperelaisten hyvinvointia edistetään ennaltaehkäisevillä palveluilla sekä luomalla mahdollisuuksia harrastamiselle ja liikkumiselle.

Tampereen tavoitteena on olla teknologisen kehityksen mallikaupunki.

– Digitalisaation avulla voidaan helpottaa arkea, lisätä hyvinvointia ja turvallisuutta sekä synnyttää uutta liiketoimintaa, Lyly painottaa.

Vetovoimainen Tampere haluaa olla Suomen toinen metropoli, mikä tarkoittaa panostuksia mm. korkeatasoiseen koulutukseen, kulttuuriin ja kaupungin saavutettavuuteen. Kaupunki kasvaa joukkoliikennekäytävien lähelle, täydentäen, ylöspäin ja uusille alueille.

– Eteläpuiston kaavoitus oli yksi eniten neuvotteluja vaatinut asiakokonaisuus. Lopputuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa Eteläpuiston ranta-alue (Eteläpuisto-kadun eteläpuolinen alue) irrotetaan vireillä olevasta asemakaavaprosessista. Eteläosaan tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö, Lyly kertoo.

– Raitiotien rakentamista jatketaan Hiedanrantaan/Lentävänniemeen valtuuston hyväksymän toteutussuunnitelman pohjalta kustannus-hyötyarvioon nojaten.

Lisätietoja

Lauri Lyly
sihteeri Ritva Vakkuri
puhelin 03 5656 6217
sähköposti [email protected]


Kuvia mediaa varten (kuvan saa suurennettua klikkaamalla):

Valokuva: Lauri Lyly

Valokuva: Lauri Lyly

Valokuva: Lauri Lyly

Kuvat Hanna Leppänen / Tampereen kaupunki