Siirry sisältöön

Maahanmuuttajaneuvosto kokoontui viimeisen kerran tällä toimikaudella

Julkaistu 22.5.2017 14.09

Tampereen maahanmuuttajaneuvosto kokoontui 18.5.2017 toimikautensa viimeiseen kokoukseen. Kokouksessa keskusteltiin seudullisesta työllistymistuesta ja kotouttamisesta sekä uudesta laista kotouttamisen edistämiseksi.

 

Maahanmuuttajaneuvosto nimitettiin helmikuussa 2015, ja sen toimikausi kestää valtuustokauden loppuun 31.5.2017 asti. Neuvoston tehtävänä on esitysten tekeminen maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvistä asioista. Tavoitteena on muun muassa kehittää kotouttamiseen liittyviä palveluja ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä osallistua syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn. Neuvostoon kuuluu kymmenen maahanmuuttajataustaista jäsentä, ja sen puheenjohtajana on toiminut Abdulkadir Hashi.

Päättyvän toimikauden aikana maahanmuuttajaneuvosto kokoontui kaikkiaan 15 kertaa ja käsitteli muun muassa PISA-tutkimusta ja maahanmuuttajaoppilaita, turvapaikan saamista ja kotouttamista sekä kaupungin yleistäturvallisuutta. Neuvosto on ottanut omasta näkökulmastaan kantaa myös kaupungin yleisempiin asioihin, kuten raitiotien ratkaisuihin ja talousarvioon.

Maahanmuuttajaneuvosto on viritellyt toimikautensa aikana valtakunnallista yhteistyötä muiden kaupunkien maahanmuuttajaneuvostojen kanssa. Keskustelua on käyty jo Oulun ja Salon neuvostojen kanssa. Neuvoston jäseniä osallistui myös Helsingissä syyskuussa 2015 järjestettyyn valtakunnalliseen demokratiapäivään, jonka teemana oli rinnakkaiselo monikulttuurisissa yhteisöissä. Siihen liittyen järjestettiin myös Tampereella maahanmuuttajataustaisille asukkaille suunnattu keskustelutilaisuus kaupungin palveluista ja niiden kehittämisestä.

Uuden maahanmuuttajaneuvoston nimeää kesäkuussa valittava uusi kaupunginhallitus muiden nimeämispäätösten yhteydessä. Neuvoston toimikausi kestää kaksi vuotta.


Lisätietoja

Maahanmuuttajatyö
Koordinaattori
Marja Nyrhinen
puhelin 040 572 7932
sähköposti [email protected]


Teksti Elise Kraatila

Kuvat Birgitta Tunturi