Siirry sisältöön

Härmälän entisen kaatopaikan kunnostus etenee suunnitellusti

Julkaistu 15.5.2017 10.09

Härmälän entisen kaatopaikka-alueen kunnostus on käynnissä ja etenee suunnitellusti. Alueen eteläosissa kaivu on saatu ulotettua jo pilaantumattomaan maakerrokseen ja eteläosien täyttötyöt alkavat lähiviikkoina. Kunnostustyön arvioidaan kestävän syksyyn 2017 asti.

Jätetäyttöä on kaivetulla alueella esiintynyt syvimmillään noin 8 metrin syvyydellä alkuperäisestä maan pinnasta. Maamassoja on poistettu alueelta noin 60 000 t, eli noin 1/3 arvioidusta kokonaismassasta.

Kaivumassat ovat sisältäneet jätteen lisäksi haitta-aineita. Kaivumassojen laatua tutkitaan jatkuvasti työn edetessä kenttämittauksin ja laboratorioanalyysein. Lisäksi kaivannon lopullisista seinämistä ja pohjasta otetaan ns. jäännöspitoisuusnäytteitä kunnostustyön riittävyyden varmistamiseksi.

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset ja jätteet on kuljetettu pääosin Pirkanmaan Jätehuollon Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen. Voimakkaimmin pilaantuneet maa-ainekset on toimitettu Fortumin vaarallisen jätteen kaatopaikalle Poriin ja pilaantumattomat kaivumassat Tampereen kaupungin Myllypuron ja Ruskon maankaatopaikoille.

Entisen kaatopaikka-alueen jätetäytön sisäiset vedet sisältävät paikoin haitta-aineita, pääasiassa liuottimia. Täytön sisäinen vesi pumpataan kaivannosta vesienkäsittelylaitteistoon ja edelleen Tampereen Veden jätevesiviemäriin. Viemäriin johdettavan veden laatua seurataan viikoittain Tampereen Veden vaatimusten mukaisesti.

Lisäksi kunnostettavan alueen ympäristössä tehdään viikoittain pohjaveden pinnan muutosten seurantaa. Alueen ympäristön pohjaveden sekä Vähäjärvestä Härmälänojaan laskevan ojaveden laatua seurataan muutaman viikon välein.

Entinen kaatopaikka-alue sijaitsee osoitteissa Perkiönkatu 65, 67 ja 69, sekä puistoalueella näiden eteläpuolella. Kaatopaikka on ollut toiminnassa 1940-luvulta 1960-luvulle ja tämän jälkeen alue toimi kymmenen vuoden ajan maankaatopaikana.


Lisätietoja

Kiinteistökehityskoordinaattori
Katariina Rauhala
puhelin 040 159 8808
sähköposti [email protected]


Teksti Katariina Rauhala